Raadslid en inwoner tijdens coronatijden

Raadslid en inwoner tijdens coronatijden

Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Iedereen komt in zijn privéleven of tijdens zijn werk in situaties die anders zijn dan we gewend zijn. Zo ook de raadsleden van de gemeente Ommen. Deze volksvertegenwoordigers staan midden in de samenleving en kennen de gemeente. Hoe gaan zij om met de gevolgen van […]

Laten we nu vooral een beetje op elkaar letten!

Laten we nu vooral een beetje op elkaar letten!

Ommen, 16 maart 2020 Beste inwoners, De verspreiding van het coronavirus raakt ook Ommen en ons als Ommenaren. Vorige week zijn de eerste maatregelen bekend gemaakt door het kabinet. Zondag zijn de maatregelen nog eens aanzienlijk aangescherpt. Maatregelen waarvan de kern is: contacten met elkaar zoveel mogelijk vermijden. Dat is niet altijd gemakkelijk en het […]

Gemeenteraad beveelt Hans Vroomen aan als burgemeester van Ommen

Gemeenteraad beveelt Hans Vroomen aan als burgemeester van Ommen

De gemeenteraad van Ommen heeft in de raadsvergadering van 19 oktober 2017 een besluit genomen over de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Hans Vroomen de nieuwe (kroonbenoemde) burgemeester van Ommen. De heer J.M. (Hans) Vroomen is 55 jaar en geboren in Eindhoven. Hij is gehuwd en vader van […]

Sportieve gemeenteambtenaren uit Meppel en Westerveld komen op adem in Ommen

Sportieve gemeenteambtenaren uit Meppel en Westerveld komen op adem in Ommen

De gemeenten Meppel en Westerveld werken veel samen. Donderdag 22 juni zitten beide gemeentehuizen dicht en de gemeenteambtenaren  van beide gemeenten houden gezamenlijk een sportdag. Tijdens de sportdag kon men kiezen uit verschilende activiteiten. Zo koos een een deel voor een sportieve rondrit op de fiets. Uiteraard fietsten zij door het mooie Ommen. Bij de molen en […]

Trouwplannen? Regel het digitaal in de gemeente Ommen 

Trouwplannen? Regel het digitaal in de gemeente Ommen 

Wie in de gemeente Ommen wil gaan trouwen, hoeft voor de voorbereiding niet meer naar het gemeentehuis. Aanstaande bruidsparen kunnen digitaal hun voorgenomen huwelijk melden via de gemeentelijke website, trouwdatum en locatie vastleggen en hun trouwambtenaar kiezen. Om te kunnen trouwen of een partnerschap aan kunnen gaan, moest je in het verleden eerst bij de […]

Begroting 2016: voorzichtig en doelmatig

Begroting 2016: voorzichtig en doelmatig

Het college van B&W presenteert een structureel sluitende begroting voor 2016. Wethouder Ko Scheele: ‘Kernwoorden van het financiële beleid voor de komende jaren zijn gedegen, sober, voorzichtig en doelmatig’. De in het voorjaar door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 2016 en het Meerjarenbelastingplan 2015-2020 vormen de basis voor de begroting voor 2016. De maatregelen uit de […]

Geef uw mening over verlichting in uw omgeving

Geef uw mening over verlichting in uw omgeving

Verlichting van de buitenruimte is een zaak van ons allemaal. De gemeente wil u hier graag bij betrekken. Via een enquête vragen wij uw mening over de openbare verlichting langs straten, op pleinen, winkelstraten en bedrijventerreinen. Ook stellen we enkele vragen over licht dat niet van de gemeente is, zoals van (agrarische) bedrijven en winkels, sportvelden […]

Gezamenlijke inventarisatie op vakantiepark Calluna

Gezamenlijke inventarisatie op vakantiepark Calluna

De politie en de gemeente Ommen hebben op donderdagavond 21 mei 2015 een gezamenlijke inventarisatie uitgevoerd op vakantiepark Calluna in Ommen. De partijen willen met de actie zicht krijgen op wie er op het park verblijven, permanente bewoning van recreatieverblijven, de bebouwing op het park en mogelijke ongewenste situaties. Percelen gecontroleerd De inventarisatie startte rond […]

Ruimte voor nieuwe woningen in Witharen

Ruimte voor nieuwe woningen in Witharen

De gemeente Ommen wil in Witharen kavels uitgegeven voor circa 10 woningen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de woonwens van met name jongeren die in Witharen willen blijven wonen. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met nieuwbouw in Witharen, zodat het bestemmingsplan voorbereid kan worden. Het woonteam van de gemeente […]