Ommen, 16 maart 2020

Beste inwoners,


De verspreiding van het coronavirus raakt ook Ommen en ons als Ommenaren. Vorige week zijn de eerste maatregelen bekend gemaakt door het kabinet. Zondag zijn de maatregelen nog eens aanzienlijk aangescherpt. Maatregelen waarvan de kern is: contacten met elkaar zoveel mogelijk vermijden. Dat is niet altijd gemakkelijk en het past misschien wel heel slecht bij ons als Ommenaren. We zijn hier immers van “het elkaar nabij zijn”. Toch is het belangrijk je te realiseren, dat het vertragen van de verspreiding van het virus belangrijk is om vooral ouderen en kwetsbare mensen te beschermen. Ik benadruk dan ook dat het belangrijk is om de maatregelen die bekend gemaakt zijn, strikt op te volgen. Als gemeente zullen wij dat ook met nadruk doen.

Ik heb veel waardering voor het verantwoordelijkheidsbesef van de Ommenaren

Verantwoordelijkheidsbesef werd de afgelopen week getoond door de organisatoren van evenementen, ondernemers, (sport)verenigingen en de kerken. Veel bijeenkomsten, evenementen, wedstrijden en trainingen zijn inmiddels afgelast. Bijeenkomsten met meer dan honderd personen zijn tot 6 april aanstaande sowieso niet meer toegestaan. Ik realiseer me dat dit teleurstellend is als je al een hele tijd met de voorbereiding van een evenement of een wedstrijd bezig bent geweest. Ik ben me heel erg
bewust van de enorme consequenties die de besluiten hebben voor de ondernemers in onze gemeente. Vooral de ondernemers in de gastvrijheid sector worden hard getroffen. Juist nu zij zich opmaken voor een nieuw seizoen. Ik waardeer de wijze waarop zij hun verantwoordelijkheid tonen.

Een groot verantwoordelijkheidsbesef zie ik ook bij mensen die werken in de medische sector en andere dienstverleners. Daarbij bespeur ik ook een zekere nuchterheid. Iets dat erg bij ons past en helpt om met elkaar door deze bijzondere periode heen te komen. Ik ben onder de indruk van alle zorgverleners op wie nu een groot beroep wordt gedaan. Door samen de verspreiding van het virus te vertragen zorgen we ervoor dat zij hun werk kunnen blijven doen. Zo helpen we met elkaar om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen.

Laten we nu vooral een beetje op elkaar letten!

Laten we ons in deze periode realiseren dat maatregelen die vandaag worden genomen, morgen misschien moeten worden heroverwogen of herzien. Laten we daar samen alert op zijn. Met elkaar zijn we op zoek naar manieren om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen.
Ik zie dat veel inwoners daar hun bijdrage aan leveren. Het door onze samenleving getoonde verantwoordelijkheidsbesef past bij Ommen en de Ommenaren.

Laten we nu vooral een beetje op elkaar letten. Ik ben ervan overtuigd, dat we dan samen op een goede manier door deze bijzondere en lastige periode heen komen!

Geschreven door: Hans Vroomen, burgemeester van Ommen.
Bericht geplaatst door: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.