‘Er is veel gebouwd, er zijn veel kavels verkocht en er zijn nog een aantal in optie’, aldus waarnemend wethouder Katerberg

‘Er is veel gebouwd, er zijn veel kavels verkocht en er zijn nog een aantal in optie’, aldus waarnemend wethouder Katerberg

Mijn werkweek eindigde met een werkbezoek aan de Steile Oever en de Eerder Hooilanden. Ter hoogte van de Steile Oever is de Regge anders ingericht. Bij de Eerder Hooilanden wordt landbouwgebied gewijzigd in natuur. Aanwezig waren de Provincie, het waterschap Vechtstromen en verschillende natuurbeheer-organisaties waaronder Natuurmonumenten, die het beheer heeft in dit gebied. Ieder heeft […]

Natuurgids Herma Jaspers-Kotterink ‘Junne is mijn plekkie’

Natuurgids Herma Jaspers-Kotterink ‘Junne is mijn plekkie’

Ineens verandert je leven drastisch. Dat overkwam Herma Jaspers-Kotterink, geboren en getogen in de prachtige buurtschap Junne gelegen in de gemeente Ommen. Natuurlijk Ommen bracht Herma Jaspers-Kotterink op dinsdag 2 augustus 2016 een bezoek. Ons werd al heel snel duidelijk ‘Maak je kennis met Herma, dan maak je kennis met Junne’, want zoals ze direct zegt: […]

‘Zomer 2018 nieuwe sluis bij Junne in gebruik’

‘Zomer 2018 nieuwe sluis bij Junne in gebruik’

Dat bleek recent tijdens een inloopbijeenkomst bij restaurant De Bootsman. Waterschap Vechtstromen presenteerde daar de plannen voor 2 sluizen in de Vecht, een bij Mariënberg en een bij Junne. De Vecht wordt daardoor vanaf de Duitse grens tot aan Ommen ook geheel bevaarbaar. De nieuw te bouwen sluizen schutten de vaartuigen niet met deuren maar […]

Veel belangstelling voor tentoonstelling Junne en Stegeren in Ommen

Veel belangstelling voor tentoonstelling Junne en Stegeren in Ommen

Na een aantal maanden van voorbereiding was het zover. In het Streekmuseum werden twee avonden georganiseerd waarop aandacht werd gegeven aan de historie van Junne en Stegeren. Diverse werkgroepen van de Historische Kring Ommen zoals werkgroep Boerderij en Veldnamen, Archeologie en de werkgroep Foto en Film hebben informatie verzameld en deze tentoongesteld. Inwoners van Junne en Stegeren […]

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Ommen, sluis Junne te Junne’ wordt besproken

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Ommen, sluis Junne te Junne’ wordt besproken

In de raadscommissievergadering op donderdag 10 maart 2016 vindt overleg plaats tussen het college en de raad over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Ommen, sluis Junne te Junne’. Het onderwerp staat als punt 6 op de agenda. De raadscommissievergadering is een openbare vergadering die plaatsvindt in de raadzaal in het gemeentehuis in Ommen. U bent welkom om […]

HKO Buurtvisite Junne en Stegeren

HKO Buurtvisite Junne en Stegeren

De Historische Kring Ommen organiseert een gezellige avond voor alle bewoners van Junne en Stegeren. De werkgroepen hebben uit de collecties materiaal verzameld om het verhaal van Junne en Stegeren te vertellen en te laten zien. Foto: De buurtvisite vindt plaats in het Streekmuseum Ommen. Een aantal boerderijen uit de buurtschappen worden eruit gelicht; de […]