‘De week startte met een leuke weekendactiviteit: de opening van de Toverlantaarnexpositie in het Tinnen Figuren Museum’, aldus wethouder Ko Scheele

‘De week startte met een leuke weekendactiviteit: de opening van de Toverlantaarnexpositie in het Tinnen Figuren Museum’, aldus wethouder Ko Scheele

De week startte met een leuke weekendactiviteit: de opening van de Toverlantaarnexpositie in het Tinnen Figuren Museum. Ik mocht er een woordje spreken. Wist u dat de toverlantaarn een Nederlandse uitvinding is? Meer dan 350 jaar geleden werd hij ontdekt door Christiaan Huygens. In het museum kunt u talloze exemplaren bewonderen en wie weet vertoont […]

Begroting Ommen 2018: financieel gezond

Begroting Ommen 2018: financieel gezond

Het college van B&W van de gemeente Ommen presenteert een structureel sluitende meerjarenbegroting voor 2018. In de begroting concludeert het college dat alle ambities uit het collegeprogramma zijn gehaald. Er is zelfs ruimte voor investeringen. Toch rekent wethouder Ko Scheele zich niet rijk: “We sluiten deze periode financieel gezond af, maar presenteren een behoedzame begroting. Wat […]

Begroting 2017 in teken van financieel herstel

Begroting 2017 in teken van financieel herstel

Het college van B&W van de gemeente Ommen presenteert een structureel sluitende begroting voor 2017. Wethouder Ko Scheele: ‘We hebben de maatregelen uit het herstelplan in deze begroting verwerkt en schrijven groene cijfers. We zijn op de goede weg. Maar het is dan wel zaak koers te houden om Ommen financieel gezond te houden.’ De […]

Concept actieplan voor gezond en dynamisch centrum Ommen

Concept actieplan voor gezond en dynamisch centrum Ommen

Samenwerkende partijen in Ommen zetten er samen de schouders onder om de kracht van het centrum te versterken en de binnenstad toekomstbestendig te maken. In het concept Actieplan Centrumontwikkeling Ommen, dat in de raadscommissievergadering op 8 september 2016 wordt behandeld, zijn hiervoor 28 concrete projecten benoemd. De projecten richten zich  op een heldere afbakening en […]

Zuute Plassie een aloud Ommer feestbroodje voor de dagen rond Sinterklaas

Zuute Plassie een aloud Ommer feestbroodje voor de dagen rond Sinterklaas

OMMEN – Sinds 1878 zijn in Ommen Sinterklaas en zuute plassies met elkaar verbonden. Het zuute plassie is een typisch Ommer lekkernij verkrijgbaar rond de tijd van Sinterklaas. Voor Ommenaren zijn zuute plassies een traditie. “Zuute” staat voor zoet en “Plassie” voor broodje, met als voornaamste smaakmakende bestanddelen stroop en anijs. Zuute plassies gaan letterlijk […]

Inspreken over de begroting 2016

Inspreken over de begroting 2016

Op donderdag 5 november behandelt de raadscommissie de begroting voor 2016, die het college van B&W onlangs aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Tijdens deze vergadering is het mogelijk om in te spreken. U kunt als inspreker bijvoorbeeld toelichten hoe u denkt over de plannen die in de begroting staan of waarom u het wel of niet eens bent met een bepaald voorstel. Wilt u […]