gemeente-ommen-300

Gemeente Ommen organiseert maandagavond 27 februari van 19.00 tot 21.00 uur een inspiratiebijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze bijeenkomst in zalencentrum De Kern is voor alle organisaties en belangstellenden die ondersteuning bieden.

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Als inwoners ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, kunnen zij hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die hun belangen behartigt. Zo kunnen mensen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner voor hulp bij een gesprek met de gemeente, bij een (voor)onderzoek voor Wmo-ondersteuning, bij een aanvraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening en bijvoorbeeld bij afspraken met zorgaanbieders over voorzieningen.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 27 februari onder begeleiding van Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, vertellen vertegenwoordigers van de welzijnsorganisaties De Kern, MEE en Landstede over de onafhankelijke cliëntondersteuning die zij bieden. Daarnaast is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de ondersteuning.

De bijeenkomst in De Kern, Bouwstraat 23 in Ommen wordt geopend door wethouder Ko Scheele. Inwoners en organisaties die mee willen denken over de onafhankelijke cliëntondersteuning zijn van harte welkom tijdens deze inspiratiebijeenkomst op 27 februari. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met donderdag 23 februari via: jaike.prins@ommen-hardenberg.nl.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.