Tijdige signalering voorkomt financiële problemen bij inwoners

Tijdige signalering voorkomt financiële problemen bij inwoners

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start de gemeente Ommen samen met de gemeente Hardenberg, Woningstichting Vechtdal Wonen, Zilveren Kruis en Vitens het project ‘Voor Elkaar!’. Hierbij werken de organisaties samen zodat mensen met een beginnende betalingsachterstand weer overzicht in hun financiën krijgen. Vaak is er meer aan de hand als […]

Bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning in Ommen

Bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning in Ommen

Gemeente Ommen organiseert maandagavond 27 februari van 19.00 tot 21.00 uur een inspiratiebijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze bijeenkomst in zalencentrum De Kern is voor alle organisaties en belangstellenden die ondersteuning bieden. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende […]

Aandacht voor het bieden van zorg tijdens de laatste levensfase

Aandacht voor het bieden van zorg tijdens de laatste levensfase

Er is steeds meer aandacht voor het bieden van zorg tijdens de laatste levensfase. Veel mensen geven er de voorkeur aan, thuis te sterven. In deze periode kan de zieke terugvallen op familie of vrienden; de mantelzorgers. Vaak heeft zowel de zieke als de mantelzorger behoefte aan een luisterend oor voor gesprekken over het naderende […]