Ko Scheele ibr no

De week startte met de landelijke Vereniging van Gemeenten (VNG). Het thema was ‘samenwerking op de kaart’. In heel Nederland zijn experimenten van samenwerking. Ik leerde vooral veel van samenwerkingsvormen op het terrein van de gezondheidszorg. De zorg is nu een lappendeken, waarbij gemeenten hun weg moeten zoeken met ziektekostenverzekeraars. Die opgave is om gezamenlijk meer te investeren in preventie. Maandagmiddag kreeg dat een mooi vervolg met de Ommer Village Deal. Daar werken we met 11 andere gemeenten samen om de ingewikkelde systemen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en werk te vereenvoudigen. Dan kunnen we bijvoorbeeld mensen in de dagbesteding ondersteuning geven om kansen te krijgen op werk.

In de collegevergadering was er aandacht voor het jeugdbeleid. Er lag een voorstel om professionals en vrijwilligers samen te laten werken ter ondersteuning van ouders en jongeren. Zo kunnen vrijwilligers een luisterend oor bieden als ervaringsdeskundige en helpen bij opvoedingsondersteuning. Vrijdag konden we de vrijwilligers extra in het zonnetje zetten met de Ommer Vrijwilligerspluim; het werd een gezellige avond! Donderdag werd de jeugdzorg samenwerking in regionaal verband nog eens onderstreept: bijna 160 aanbieders van jeugdzorg tekenden daar de inkoopcontracten met de gemeenten in onze regio. Een mooi resultaat!

Woensdag was ik bij de landelijke start van het initiatief van 17 wethouders die samenwerken om de lokale democratie te versterken. Passend bij de Ommer initiatieven als het Ommer Podium willen deze 17 vooral inspelen op initiatieven van de samenleving. Laat inwoners aangeven wat nodig is, en speel daar op in. Donderdag werd dat belang nog eens duidelijk in een bijeenkomst van de provincie. Miranda Bakker, de Nederlandse miss met een handicap, vertelde haar eigen ervaringen. Hoe komt het dat we nog steeds zo veel vanuit de regels handelen? Willen we echt alle inwoners laten meedoen, dan moeten we mensen die geconfronteerd worden met een handicap vragen welke ondersteuning, welk maatwerk passend is. Miranda vroeg vooral om snel te handelen: bijvoorbeeld extra thuiszorg, een portocabin in de tuin, een invalidenparkeerplaats.

Vrijdag presenteerde Ommen op het proviniciale “Durf te doenfestival” het initiatief van het inloophuis. Het idee is om in het oude Rabobankgebouw allerlei verschillende partijen bij elkaar te brengen. Een enthousiaste initatiefnemer, Ben van de Barg, wil met een aantal partijen dit ingewikkelde vraagstuk tot een goed einde brengen, we helpen hem graag!

Kortom: het was de week die in het teken stond van de samenwerking. Het zal u wellicht zijn opgevallen dat ik nog niet heb verteld over het beëindigen door Hardenberg van de samenwerking in de bestuursdienst, ons gezamenlijk ambtelijk apparaat. Het is een merkwaardig besluit, vooral als je bedenkt dat we net in gesprek waren om de samenwerking te versterken. En dan hoor je ook nog dat de gevolgen voor onze inwoners en ons personeel helemaal niet zijn doordacht. Tijdens de gesprekken deze week met het personeel klonk veelvuldig: “Maar we werkten steeds beter samen.” Ik kan me vooral boos maken als ik denk aan de gevolgen voor de medewerkers. In ieder geval hebben we de plicht om de dienstverlening voor onze inwoners zo goed als mogelijk te blijven doen. En verder? Ommen staat er een stuk beter voor dan vijf jaar geleden, dus laten we ons niet van de wijs brengen. Wij zoeken samenwerking met diegenen die willen!

Ko Scheele ko.scheele@ommen.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.