Vanaf maandag 29 mei tot begin juli 2017 wordt gewerkt in de Varsenerstraat in Ommen. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op nieuwbouw van de HEMA. Tegelijkertijd voert de gemeente Ommen werkzaamheden aan het riool uit. De winkels blijven bereikbaar.

In september start de bouw van een woonwinkelcomplex op de hoek van de Wethouder Paarhuisstraat en Varsenerstraat in het centrum van Ommen. Ter voorbereiding op de bouw worden in de Varsenerstraat kabels, leidingen en riolering verlegd. De werkzaamheden aan de riolering worden uitgevoerd door aannemer Dunnewind. Van Gelder verzorgt het verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden starten op maandag 29 mei 2017 en zijn voor de start van Ommer Bissingh op 10 juli 2017 afgerond. Tijdens de Ommer Bissingh wordt niet in dit gebied gewerkt.

varsenerstraat

Tijdelijke weg
Allereerst wordt een tijdelijke weg aangelegd over het terrein waar het woonwinkelcomplex wordt gebouwd. Daarna wordt een deel van de Varsenerstraat opgebroken om werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om het deel tussen de Wethouder Paarhuisstraat en de Gasthuisstraat/Bermerstraat, aan de zuidkant van de nieuwe HEMA.

Winkels bereikbaar
De Varsenerstraat blijft tijdens de werkzaamheden open voor voetgangers en fietsers. Hiervoor blijft een route langs de winkels beschikbaar. Verkeer richting de Gasthuisstraat en Bermerstraat kan via de tijdelijke weg rijden. Ook de parkeerplaatsen aan de Varsenerstraat zijn via deze tijdelijke weg beschikbaar. Verkeer moet rekening houden met enige hinder.

Tijdelijke bestrating
Als de werkzaamheden aan kabels, leidingen en riolering klaar zijn, wordt het straatwerk hersteld. Deze bestrating is tijdelijk. Nadat de nieuwe HEMA is opgeleverd, krijgt het gebied een nieuwe inrichting. Er wordt dan nieuwe bestrating aangebracht.

Start bouw
Begin september start de bouw van het woonwinkelcomplex waar HEMA zich vestigt. HEMA Ommen verhuist in 2018 naar dit complex. Op de 1e verdieping van het complex worden 4 appartementen gebouwd.

Vecht voor het Centrum
De bouw van de nieuwe HEMA en de herinrichting van de openbare ruimte is onderdeel van het project Vecht voor het Centrum. Het centrum van Ommen ondergaat een flinke metamorfose, waarmee winkelen en wonen een stevige impuls krijgen. Tegelijkertijd richt Ommen de blik weer naar de Vecht.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.