Met de verkoop van en het vestigen van een erfpacht op twee percelen in Varsenerveld, maken de gemeente Ommen en de nieuwe eigenaar het mogelijk dat de oppervlaktestatus van het landgoed De Oude Woeste wordt vergroot. Het toekomstige landgoed Den Woesten Heide dat hierdoor ontstaat, wordt middels een wandelroute opengesteld voor publiek.

De eigenaar van een boerderij aan de Dwarsdijk in Varsenerveld, is in de gelegenheid om het landgoed De Oude Woeste aan te kopen. Dit landgoed ligt in gebied De Vlierbelten, op circa 300 meter afstand van zijn erf. De samenvoeging van beide percelen maakt het mogelijk om de oppervlaktestatus van het landgoed onder de Natuurschoonwet te vergroten. De Natuurschoonwet schrijft voor dat alle gronden van een landgoed kadastraal met elkaar verbonden moeten zijn. Daarom heeft de eigenaar de gemeente Ommen verzocht om een gedeelte van het bosperceel dat tussen het erf en De Oude Woeste ligt te pachten. Daarnaast wil de eigenaar een perceel bosgrond van zo’n 6 hectare aan de Oude Woestendijk aankopen om het toekomstige landgoed te versterken. Met de samenvoeging van de percelen ontstaat het nieuwe landgoed Den Woesten Heide.

Wandelroute over landgoed

De gemeente Ommen heeft met de eigenaar afgesproken dat een deel van het toekomstige landgoed Den Woesten Heide wordt opengesteld voor publiek door middel van een wandelroute over het landgoed. Hiervoor wordt de huidige wandelroute langs de Oude Woestendijk naar het landgoed verlegd. De meer aantrekkelijke  wandelroute wordt opgenomen in het Wandelnetwerk. Dit is voor de gemeente Ommen een belangrijke reden om mee te werken aan het initiatief.

Erfpacht en verkoop

De strook bosgrond aan de Dwarsdijk wordt door de gemeente Ommen in erfpacht uitgegeven, zodat de agrarische gronden en De Oude Woeste fysiek met elkaar verbonden worden. Daarnaast wordt het perceel bosgrond aan de Oude Woestendijk verkocht. Dit perceel staat op de lijst van de te verkopen gemeentelijke onroerend goed die door de gemeenteraad is vastgesteld.

wandelroute-varsenerveld-ibr-no
Foto: bron Historische Kring Ommen, landschapsfoto Varsenerveld

Aangeleverd door: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

 

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.