Maandagavond 19 september 2016 werd er in het Multifunctioneel Centrum Carrousel in Ommen een informatieavond gehouden over wat statushouders uit Ommen kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties. Natuurlijk Ommen was aanwezig. Het doel van deze avond was om organisaties zonder winstoogmerk te informeren en bewust te maken van het feit dat het inzetten van o.a. statushouders waardevol kan zijn en bijdraagt aan integratie. In dit bericht hebben we het met name over statushouders aangezien de gemeente Ommen op dit moment alleen maar statushouders heeft. Statushouders zijn asielzoekers van wie het asielverzoek is ingewilligd.

Celia Nitrauw-Dul is teamleider Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, zij was aanwezig om vanuit haar ervaring met statushouders te vertellen. ‘Het is voor statushouders erg belangrijk om deel te nemen aan het vrijwillige arbeidsproces. Statushouders willen heel graag werken. Zij willen iets terug doen, de Nederlandse taal leren. Het vrijwillig werken bij maatschappelijke organisaties versnelt in veel gevallen het integratieproces’.

09191219-ibr-no
Foto: Teamleider Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Celia Nitrauw-Dul: ‘We moeten geen tijd verliezen’.

Een goede basis is ontzettend belangrijk, daarom begeleidt Vluchtelingenwerk vluchtelingen, asielzoekers en statushouders die in Nederland zijn gekomen. Vluchtelingenwerk begeleid elke vluchteling in de basis voor een duur van acht maanden waarin o.a. aandacht is voor wonen, verzekeren en het regelen van allerlei zaken. Na deze basisbegeleiding kunnen vluchtelingen en asielzoekers nog eens zes maanden begeleiding krijgen op het gebied van zelfredzaamheid. Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders kampen veelal met traumatische ervaringen. Individueel wordt bekeken of er deelgenomen kan worden aan het vrijwillige arbeidsproces of dat zorg prioriteit behoeft. Of statushouders ingezet kunnen worden als vrijwilliger wordt bepaald door de gemeente waarin zij staan ingeschreven, de gemeente is eindverantwoordelijk.

Het Vrijwilligerssteunpunt Ommen ‘belangrijke schakel tussen statushouders en vrijwilligerswerk’

Het Vrijwilligerssteunpunt Ommen, dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Ommen, is een belangrijke schakel tussen de maatschappelijke organisaties en potentiële vrijwilligers, waaronder statushouders. Belangrijk blijft natuurlijk om zorgvuldig te werken zodat er een goede match ontstaat tussen een vrijwilliger en een organisatie. Er wordt onder andere gekeken naar iemands interesse, achtergrond en niveau. Vluchtelingen kunnen waardevol bijdragen. Het zijn veelal harde werkers.

Kibreab ‘leren en werken is voor mij heel belangrijk’

Statushouder Kibreab, woonachtig in Ommen, was aanwezig om te vertellen over zijn werkervaring en scholing. ‘Naar school gaan en werken is voor mij heel belangrijk, ik ga vijf dagen in de week naar het Alfa College in Hardenberg en eens per maand werk ik op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur als vrijwilliger in de natuur. Je komt in contact met mensen, je praat met elkaar, hierdoor leer je de Nederlandse taal sneller spreken’.

09191245-ibr-no
Foto: Kibreab (rechts) vertelt over zijn ervaring als vrijwilliger bij natuurprojecten van Landschap Overijssel.

‘Bij Landschap Overijssel krijgen we er energie van’

Erik de Kruif is coördinator van het vrijwilligerswerk bij Landschap Overijssel. Hij vertelt dat binnen de organisatie mentoren worden opgeleid en ingezet om vrijwilligers, onder wie statushouders, te begeleiden tijdens vrijwilligerswerk bij projecten. ‘Je krijgt energie om met deze mensen te werken, het is zo ontzettend leuk om te zien en te ervaren hoe graag zij willen werken en hoe waardevol het samenwerken met hen is. Je communiceert met elkaar waardoor je verschillen en ook zeker overeenkomsten vindt en je leert van elkaar’, aldus Erik de Kruijf.

09191227-ibr-no
Foto: Erik de Kruif: ‘Wij krijgen er energie van’.

Na de presentatie en de kennismaking met Kibreab werd er in groepjes gebrainstormd over hoe maatschappelijke organisaties een plek kunnen bieden en op welke wijze zij zouden kunnen bijdragen zodat er een win-winsituatie ontstaat. Uitkomsten uit de brainstormsessie werden met elkaar gedeeld. Dieneke Hendrikx, van de Oranjevereniging Ommen, geeft aan dat het wellicht mooi is om statushouders uit Ommen in te zetten bij het bouwen van versierde wagens voor de optocht voor Koningsdag. ‘Wat een goed idee’, zo vonden anderen.

09191247-ibr-no

Het was een waardevolle avond waaruit blijkt dat als we samen stilstaan bij de doelgroep en er samen met elkaar over praten en over nadenken, dan liggen er heel veel kansen…

09191253-ibr-no

Op zoek naar een vrijwilliger? Neem eens contact op met Vluchtelingenwerk of het Vrijwilligerssteunpunt Ommen en onderzoek de mogelijkheden.

Tekst en foto’s: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Volg Natuurlijk Ommen op Facebook
Volg Natuurlijk Ommen op Twitter

Meer info over Stadswandelingen in Ommen.
Meer info over Verblijven in Ommen.
Meer info over Activiteiten in Ommen.
Meer info over Bezienswaardigheden.
Meer info over Eten en drinken in Ommen.
Meer info over Winkelen in Ommen.

Heb je een tip of een vraag voor de reactie? Mail naar: redactie@natuurlijkommen.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.