Op maandagavond 12 maart start om 20.00 uur het Politiek Ondernemers Café bij Café restaurant Flater in Ommen.

Kansen voor ondernemers hangen nauw samen met keuzes die gemaakt worden door politici. Handelsvereniging Ommen, Ondernemersvereniging Ommen, Horeca Ommen en Zelfstandig Professionals Ommen hebben daarom het initiatief genomen, om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, in debat te gaan met verkiesbare politici uit Ommen.

De ambitie om ondernemerschap te versterken, zal door veel politici in campagne tijd genoemd worden. Maar wat zijn nu precies de plannen en hoe gaan ze die plannen de komende vier jaar vormgeven? Daarover gaan we met hen in debat op 12 maart bij Flater. Aan de hand van stevige stellingen zal helder worden welke keuzes de verschillende politieke partijen komende vier jaar willen maken en welke kansen dat biedt voor ondernemers in Ommen. Zodat ondernemers van Ommen weten waar ze hun stem op uitbrengen tijdens de gemeenteraad verkiezingen op 21 maart.

De opzet van de avond is vergelijkbaar met die van het Lagerhuis debat. De politieke partijen hebben al laten weten dat meedoen. En we zullen het publiek nauw  betrekken bij het debat, zodat het een levendige avond wordt.

Bij deze nodigen we alle ondernemende mensen uit Ommen van harte uit om te komen. Na afloop van het debat, rond een uur of tien, is er uiteraard gelegenheid om samen een drankje te drinken. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zpommen.nl

ondernemerscafe-ommen