Donderdag 15 september ondertekenden Stichting Lezen & Schrijven, Taalpunt, Werkplekplus, de diaconie van de Gereformeerde Kerk, bibliotheek Ommen, Jouw Kracht, RIBW Groep en Landstede Welzijn het convenant ‘Ommen Armoedevrij’. Door in te stemmen met het convenant zetten de partijen een stap om een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting aan te gaan.

convenant-ibr-no

Sociale agenda 2016
Afgelopen maanden vonden er meerdere bijeenkomsten plaats met de betrokken partijen. Gezamenlijk hebben zij concrete bijdragen en activiteiten bepaald die de Lokale Sociale Agenda 2016 vormen. Het uiteindelijke doel van de sociale agenda is meer samenwerken, buiten bestaande kaders denken en gezamenlijk met oplossingen komen die partijen afzonderlijk niet zouden hebben bedacht. Hierbij staat de maatschappelijke opgave centraal en niet het belang van de individuele organisaties. Met een armoedevrij Ommen in 2020 als einddoel, waarbij in de tussenliggende periode afrekenbare stappen door de betrokkenen worden gezet.

Convenant Ommen Armoedevrij
Tijdens de sociale conferentie ‘Ommen Armoedevrij’ in december 2015 riep wethouder Scheele partijen op het ‘Convenant Ommen Armoedevrij’ te ondertekenen. Zo’n dertien partijen committeerden zich aan het convenant. Het convenant is een initiatief van Gemeente Ommen, Ommen Samen sterk, K-vriendelijk.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.