Vrijdag 20 januari is Ommerschans samen met zes andere plaatsen bij de UNESCO in Parijs officieel genomineerd als werelderfgoed. Ommerschans maakt deel uit van de Koloniën voor de Weldadigheid, een groot sociaal experiment van armoedebestrijding door landbouw. Het werd vanaf 1818 opgezet door Johannes van den Bosch met instemming van koning Willem I.

unesco

Het lijvige nominatiedossier toont aan waarom de koloniën wereldwijd uniek zijn. In het landschap is nu nog te zien hoe de koloniën zijn ontgonnen uit woeste grond. De rechthoekige wegen en lanen, karakteristieke woningen en hoeves en voor Ommerschans de indrukwekkende begraafplaats geven een goed beeld. Wethouder Scheele: “we kunnen terugzien op een prima bijeenkomst. Vaak wordt een nominatie gewoon door een ambtenaar ingediend. Wij hoorden dat het feit dat alle bestuurders van de koloniën aanwezig waren, ervaren werd als blijk van grote betrokkenheid en draagvlak. Dat ook muzikanten van Het Pauperparadijs een bijdrage gaven gaf helemaal een bijzondere sfeer. Met dit hoogtepunt wil ik, ook namens collega René de Vent, allen bedanken die zich hiervoor hebben ingezet. Daarbij denk ik speciaal aan de voorzitter van de Vereniging Ommerschans, Jan Veurink, die zich zo enorm heeft ingespannen om alle belanghebbende partijen enthousiast te krijgen voor dit project.”

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.