OMMEN – In de nieuwste uitgave van De Darde Klokke (nummer 181) staat de Ommer buurtschap Archem in de schijnwerper. Verder is in het kwartaalblad over de geschiedenis van Ommen de opkomst van het toerisme in Ommen en over de verdwenen smederij Appelhof. Ook Sinterklaas in Ommen komt aan bod. Verder de geschiedenis van het zangkoor Excelsior.

archem2
Foto: Een van de oude boerderijen in Archem.

Archem kent een rijke historie van adellijke families. In de middeleeuwen waren in de marke Archem dertien boerenhoeven, die toen al in bezit waren bij grote landheren met op de hoeven meyers of pachters. Erve Butink was met 135 hectare de grootste. Andere namen aan de hoeve verbonden waren Boomhuys, De Rave, Namyng, Loohuys, Plasman, Hellink, twee keer Marsman, Telman, Lugtebelt, Meijerman en Camphuys. Het merendeel van deze boerderijen waren jarenlang in eigendom bij de verschillende families van der Wijck tot ze in de periode 1959-60 werden verkocht aan de toenmalige bewoners. De laatste jonkheer van der Wijck kocht de laatste jaren geleidelijk boerderijen terug. Na verbouwingen veranderden hij de oude Sallandse boerderijen tot ruime riante woonboerderijen. Hierbij werden oorspronkelijke bouwstijlen zoveel mogelijk gehandhaafd met toepassingen van hedendaagse bouwmaterialen.

archem-ibr-no
Foto: Huize Groot-Archem omstreeks 1934.

De oorspronkelijke geschiedenis van het Huis Groot-Archem en de bewoners familie van der Wijck gaat terug naar eind zeventiende eeuw. Sinds 1682 is Archem in de families steeds vererft. Onder andere naar Mr. Hendrik van der Wijck (1783-1854). Hij is kolonel bij de Landstorm en ontvanger van de belastingen, lid van provinciale staten Overijssel en schoolopziener 5de district in Ommen. Hendrik was gehuwd met Woltera Geertruida baronesse van Pallandt van Eerde en Beerze. Hendrik van der Wijck gaf de eerste aanzet voor de aanplanting van het prachtige bosgebied van Archem. Zijn opvolger, zoon Frederick Theodorus van der Wijck trouwde in 1843 met Woltera W.H.G. barones Sloet van Sinderen en Diepenbroek. Zij gingen eerst wonen in Ommen op Huize Moesbergen dicht bij de Vechtbrug. Hij was ordonnansofficier des Konings, eerste luitenant dragonders en later Rijksontvanger in Ommen. In 1867 is F.T. van der Wijck verheven in de adelstand.

Pension

Om een extra centje bij te verdienen hielden veel Ommenaren in de jaren na de oorlog een pension voor zomergasten. Het toerisme was in opkomst. Een verhaal in De Darde Klokke legt uit dat in de zomer het gezin waar pension werd gehouden moest inschuiven. Slaapkamers werden leeg gemaakt voor de vakantiegasten. De gordijnen van de schuifdeuren tussen de voorkamer en de achterkamer gingen dicht. De gasten kregen de voorkamer. Kinderen van pensionhouders vonden het prachtig als er gasten kwamen. Soms werden overal mee naar toe genomen.

Verder in het nieuwste nummer uitleg over de naam Gemoelaksweg in Beerze. Van 1922 tot 1935 was het voormalig schoolgebouw in Beerze eigendom van mr. Willem Melchior Wijt, Hoofd Commies ter Provinciale Griffie in Zwolle en later Griffier der Staten van Overijssel. Het was het zomerverblijf van de familie. De naam Gemoelak (of Gemulak) verwijst naar een landerij in Midden Java die eigendom is geweest van de grootvader van Mr. W. M. Wijt. De bewoner van de oude school (van 1922 tot zijn overlijden in 1935) zal aan een deel van zijn grondbezit in Beerze die naam hebben gegeven.

Abonnees krijgen De Darde Klokke toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij ABCombi aan de Varsenerstraat 7 in Ommen.

Tekst: Harry Woertink.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.