De Werkgroep ‘Houd Ommen bereikbaar’ heeft een alternatief plan bedacht voor het ‘definitief Maatregelenpakket verkeersstructuur centrum Ommen’. Ze vragen dan ook van de gemeenteraad om niet overhaast een besluit te nemen nu er een alternatief plan op tafel ligt dat de Gemeente Ommen flink geld zou kunnen besparen en waarbij Ommen toegankelijk blijft. Hoe mooi zou het toch zijn als in het kader van ‘Samen Ommen’ iets meer tijd wordt genomen om samen met de werkgroep naar de plannen te kijken. Waarom eigenlijk niet? Zeker als het veel geld zou kunnen besparen, toch?

De Werkgroep schrijft dat de wethouder bereid is om serieus naar de plannen te kijken. De Werkgroep is niet alleen tot een alternatief plan gekomen. De werkgroep is door veel mensen benaderd met plannen en suggesties voor oplossingen. Input is verwerkt en heeft geleid tot een totaalplan waardoor Ommen bereikbaar blijft en waar draagvlak voor is. Lees onderstaand bericht met in het alternatieve plan drie belangrijke pijlers.


Bron: Werkgroep ‘Houd Ommen bereikbaar’.

Ondernemers in het centrum van Ommen maken zich enorm zorgen over de zogeheten beweegbare wegafsluitingen die in het verkeersplan van de gemeente zijn opgenomen. Beweegbare afsluitingen op de Vechtkade en de Prinses Julianastraat ter hoogte van het Beatrixpein maken Ommen tot een ontoegankelijke gemeente wat ten koste gaat aan de gastvrijheid. Niet alleen ondernemers maken zich zorgen, ook inwoners. Bijvoorbeeld de inwoners die door de maatregelen vele kilometers om moeten rijden.

Donderdag 4 april 2024 wordt het definitief Maatregelenpakket verkeersstructuur centrum Ommen besproken in de raadsvergadering in het gemeentehuis in Ommen.


Bron: gemeente Ommen

In het voorstel wordt een scenariokeuze voor een knip in de Pr. Julianastraat voorgelegd, in samenhang met het integrale maatregelenpakket voor de nieuwe verkeersstructuur in het centrum van Ommen en de tracékeuze voor de doorfietsroute Zwolle-Hardenberg.

De vergadering van de Gemeenteraard op 4 april 2024 begint om 19.30 uur en is live te volgen. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de raadszaal van het gemeentehuis.
Wilt u de bijlagen van het bespreekstuk ‘Definitief maatregelenpakket verkeersstructuur centrum Ommen (620928) inzien? Klik hier.

Bent u benieuwd wat er besproken wordt en hoe de gemeenteraad gaat reageren en of er ruimte wordt gegeven om samen naar het alternatieve plan van de werkgroep ‘Houd Ommen bereikbaar’ te kijken? Volg de vergadering.

Geschreven door: Marjolijn Rhee

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.