De bouw van De Driesprong is begonnen. Natuurlijk Ommen nam woensdag een kijkje op de locatie. Werkzaamheden zijn in volle gang. Op de locatie zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd waarbij er rondom de bouwput een damwandconstructie is aangebracht en er zijn boorpalen in de grond gerealiseerd. Om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de grondwaterspiegel tijdelijk wordt verlaagd door middel van bronbemaling.

Drie machines pompen het grondwater op. Dit proces heet bronbemaling. Op onderstaande foto’s zijn de pompen en de leidingen te zien.

SAM_7049-ibr-noSAM_7058-de-driepsprong-ibr
Foto: Niens Multidiensten uit Vilsteren (links) voert de graafwerkzaamheden uit. Van de Pol Grondboringen uit Dedemsvaart verzorgt de bronbemaling en de berliner damwandconstructie.

Niens-Multidiensten-Dalfsen-ibr-no    van-de-Pol-grondboringen-ibr-no

Het grondwater wordt vervolgens in een zandbak gepompt. De zandbak vangt overtollig vuil op en dient als een soort filter. Delen die niet in de hemelwaterafvoer mogen belanden blijven in de zandbak.

SAM_7028-de-driesprong-ibr-no
Foto: Grondwater wordt weggepompt en belandt in de zandbak.

SAM_7054-ibr-no
Foto: De zandbak vangt zand en vuil op dat niet in de hemelwaterafvoerleiding mag komen.

Vanaf de zandbak (grijze metalen bak) is er een leiding aangesloten op het hemelwater. Het grondwater wordt op een verantwoorde wijze afgevoerd. De grondwaterspiegel wordt op deze manier tijdelijk verlaagd. Rondom de bouwput zijn stalen profielen op negen meter diepte in de grond aangebracht met daartussen stalen platen. Dit noemen ze een Berliner wand.

Er zijn palen in de grond aangebracht. Je zult snel denken, dat zijn heipalen. In dit geval zijn het boorpalen. Ze hebben dezelfde functie maar de wijze waarop de palen worden gerealiseerd is anders. Heipalen worden in de grond geheid. Boorpalen worden in de grond geboord. Op deze plaats is er gekozen voor boorpalen. Heien zorgt voor trillingen in de grond en dat kan o.a. leiden tot verzakking van grond of wegen. Het kan schade veroorzaken. Door te boren wordt dit voorkomen.

SAM_7034-de-driesprong-ibr-noSAM_7043-de-driesprong-ibr-no
Foto: Boorpalen in de afgegraven bouwput met in het midden vier palen ten behoeve van de liftschacht.

Er zijn gaten geboord van 15 meter diep met een doorsnee van een halve meter. Vervolgens zijn de gaten volgestort met beton. Op elke paal zitten elektrodes. Door de elektrodes kan er gemeten worden of op alle plekken waar geboord is voldoende beton zit en of of het voldoende is uitgehard. De palen zitten dus 15 meter in de grond. De volgende dag worden de boorpalen gekraakt zoals ze dat noemen. Een machine knipt de betonpalen op gelijke hoogte af.

SAM_7040-de-driesprong-ibr-no
Foto: Uit de verschillende grondlagen kun je de ontwikkeling van het landschap teruglezen.

Door de graafwerkzaamheden die zijn uitgevoerd kunnen we de verschillende grondlagen zien. In die grondlagen kun je de ontwikkeling van het landschap teruglezen. Op de bovenstaande foto zien we verschillende lagen. De lagen zijn verschillen van kleur. De onderste laag, die zichtbaar is op de foto, is donkergrijs/zwart van kleur. Dit is veengrond. Veen bestaat uit dode plantenresten die onder water niet kunnen verteren. Veen ontstond in tijden waarin moerassen het gebied bedekten.

SAM_7072-ibr-no

Rondom de bouwplaats wordt  rekening gehouden met de bomen die er staan. Om te voorkomen dat door het verlagen van de grondwaterspiegel bomen ondervoed raken is er een waterleiding naar de bomen gelegd. Wekelijks komt er een hovenier langs. Hij controleert of de bomen voldoende water krijgen en maakt hier een rapport van op voor de gemeente.

De Driesprong wordt één van de markante gebouwen in het grote project ‘Hanzestad Ommen’. Het bevindt zich op de hoek van de Voormars, de Markt en de Varsenerstraat. De Driesprong huisvest op de begane grond de nieuwe Ommer apotheek (de 2e vestiging in Ommen) en op de twee verdiepingen een vijftal prachtige appartementen van verschillende afmetingen.
Driesprong-site-afb5 ibr no
Afbeelding: Gebouw ‘De Driespong’ onderdeel van het grote project ‘Hanzestad Ommen’ momenteel in aanbouw op de hoek van de Voormars, Markt en Varsenerstraat.

Tekst en foto’s: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Volg Natuurlijk Ommen op Facebook
Volg Natuurlijk Ommen op Twitter

Meer info over Stadswandelingen in Ommen
Meer info over Verblijven in Ommen.
Meer info over Activiteiten in Ommen.
Meer info over Bezienswaardigheden.
Meer info over Eten en drinken in Ommen.
Meer info over Winkelen in Ommen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.