Het centrum van Ommen krijgt per 1 januari 2019 Ondernemersfonds. Bij een Ondernemersfonds leveren alle ondernemers binnen een bepaald gebied in de vorm van reclamebelasting een financiële bijdrage aan activiteiten, evenementen of projecten in het winkelgebied. In de komende maanden wordt de verordening voor reclamebelasting verder uitgewerkt.

stad-ommen-gem.

Het centrum van Ommen heeft een flinke impuls gekregen met allerlei bouwprojecten. Ook het openbaar gebied ging op de schop. Momenteel wordt nog volop gebouwd. Om het centrum verder te versterken, hebben ondernemers en de gemeente het actieplan centrumontwikkeling Ommen opgesteld. Eén van de projecten uit het actieplan is het organiseren van een Ondernemersfonds voor het winkelgebied. Bij een Ondernemersfonds leveren alle ondernemers binnen een bepaald gebied een financiële bijdrage. Dat geld wordt ingezet voor activiteiten, evenementen of projecten in het winkelgebied.

Een werkgroep met afgevaardigden van horecaondernemers en winkeliers werkte het plan voor het Ondernemersfonds verder uit. Voor de financiering van het Ondernemersfonds voert de gemeente reclamebelasting in voor alle ondernemers in het centrumgebied, aan de overzijde van de Vecht en langs de Schurinkstraat. De gemeenteraad stemde hier onlangs unaniem mee in. Het plan is in samenwerking met de ondernemers tot stand gekomen. Daarmee is het een fonds van en voor ondernemers waarmee het centrum economisch versterkt wordt en er meer bezoekers worden getrokken.

De werkgroep blijft betrokken bij de verdere uitwerking. Per 1 januari 2019 richt de werkgroep de Stichting Ondernemersfonds centrum Ommen op, die het fonds gaat beheren. Als het aan de gemeenteraad ligt, krijgt die stichting een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de kleine en ongeorganiseerde ondernemers. Ook zij moeten betrokken zijn bij het verder uitwerken van het Ondernemersfonds.

Het college van B&W werkt de invoering van reclamebelasting verder uit in een verordening. Bij de uitwerking kijkt het college samen met de werkgroep of er opties zijn voor gestaffelde tarieven voor de reclamebelasting. Ook wordt in de verordening geregeld dat stichtingen met een sociaal/maatschappelijk doel geen reclamebelasting betalen. En wordt gekeken of een hardheidsclausule of kwijtschelding voor kleine ondernemers mogelijk is. De kosten die de gemeente maakt voor de reclamebelasting moeten vanzelfsprekend zo laag mogelijk zijn.

Burgemeester en wethouders leggen de verordening in december 2018 aan de gemeenteraad voor Het Ondernemersfonds en de bijbehorende reclamebelasting start op 1 januari 2019.

Volg Natuurlijk Ommen op Facebook
Volg Natuurlijk Ommen op Twitter

Je bent voor meer informatie over Ommen en het Vechtdal welkom in het Bezoekerscentrum Ommen.

Meer info over Stadswandelingen in Ommen.
Meer info over Verblijven in Ommen.
Meer info over Activiteiten in Ommen.
Meer info over Bezienswaardigheden in Ommen.
Meer info over Eten en drinken in Ommen.
Meer info over Winkelen in Ommen.
Meer info over Verenigingen en Stichtingen.
Meer info over de gemeente Ommen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.