Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 20 september 2017 aan mr. drs. G.A.A. Verkerk het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend. De versierselen zijn hem gisteren uitgereikt.

IMG_20171006_190632

Het Erekruis is aan Bas Verkerk, momenteel waarnemend burgemeester in de gemeente Ommen, toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Commissaris van de Koninklijke Grafkelder te Delft, een functie die gekoppeld is aan die van burgemeester van Delft.

Foto: burgemeester Bas Verkerk