De komende week wordt een interessante week. Niet alleen maken wemark boumans ibr no als college verder kennis met het college van Dalfsen, maar we hebben ook diverse andere ontmoetingen en besprekingen. Dinsdag zullen we in Dalfsen stil staan bij de samenwerking met onze andere buren in het Vechtdal. Los van de uitkomst van het gesprek, is het denk ik goed om elkaar van tijd tot tijd te ontmoeten en diverse zaken, die ons binden, te bespreken.

Er ligt voldoende, zoals het breedband voor het buitengebied of onze gezamenlijke toeristische kracht. Voor wat betreft het breedband hopen we deze week samen met Dalfsen en enkele andere Overijsselse gemeenten ook goede stappen te kunnen zetten om ook het buitengebied digitaal te ontsluiten. Na diverse werkbezoeken aan bedrijven en dorpen de afgelopen weken, ben ik ook verder overtuigd geraakt van de noodzaak en urgentie van dat vraagstuk. Om die reden heb ik me daarom ook extra ingezet voor een snelle en goede oplossing voor inwoners en bedrijven in Ommen. Hopelijk met goed resultaat!

De komende week ga ik ook om tafel met de horeca in Ommen. Het vroege voorjaar is een mooi moment om een aantal zaken met elkaar te bespreken. Op de af agenda staan onder meer de diverse evenementen, het uitstallingen- en terrassenbeleid en de paracommercie. Een goede zaak om in openheid dit soort thema’s te bespreken en te streven naar een goede samenwerking. Voor inwoners en vooral ook toeristisch Ommen is een gevarieerde en kwalitatieve horeca immers van groot belang.

Deze week ook weer een aantal bezoeken aan jaarvergaderingen van Plaatselijk Belangen. Een mooie manier om de gemeente en u beter te leren kennen. De hoeveelheid informatie die tijdens een jaarvergadering wordt gedeeld is eenvoudigweg interessant voor bestuurders en politici en kan ons helpen ons werk nog beter te doen. Ik hoop dat ik ook nu weer met veel input naar huis ga. Tenslotte sluit ik deze week in stijl af. De zaterdag brengt mij een sportief en cultureel werkbezoek. ‘s Middags mag ik bij Volco op bezoek Als echte volleyballiefhebber doet me dat natuurlijk groot plezier. Overigens geldt dat voor bijna alle sporten, maar zaterdag is een mooie eerste kennismaking met de zaalsport in Ommen. Aansluitend ga ik ‘s avonds op bezoek bij het Ommer Mannenkoor voor een eerste muzikale kennismaking met een koor, zoals mij door velen wordt ingefluisterd, van hoge kwaliteit. De lat ligt hoog, maar in Ommen ben ik nog niet teleurgesteld tot op heden!

Ik wens u allen een goede week.

Geschreven door Mark Boumans, burgemeester van Ommen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.