Bij het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Ommen hoort ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Aannemer DonkerGroen uit Hoogeveen voert de onkruidbestrijding uit voor de gemeente.

onkruid-a  onkruid-b

Het is verboden om onkruid (preventief) chemisch te bestrijden. Onkruid kan dus pas bestreden worden als het zichtbaar aanwezig is en zal na de bestrijding geleidelijk door de natuur worden afgebroken. Zo lang het binnen bepaalde normen blijft mag onkruid aanwezig zijn.

Bestrijdingsmethoden
De gemeente Ommen gebruikt een combinatie van hete lucht en afmaaien om onkruid te bestrijden. Het afmaaien van onkruid gebeurt vooral op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder zit-meubilair, rondom lichtmasten in de trottoirs en rondom afvalbakken. Het maaisel mag blijven liggen als het binnen de gestelde norm blijft.

Milieubewust
Gemeente Ommen werkt bewust aan een schoner en veiliger milieu, door het gebruik van hete lucht en afmaaien als bestrijdingsmethoden.

Kwaliteit
De verhardingen in de gemeente Ommen worden onderhouden volgens het Kwaliteitsboek Openbare Ruimte (editie 2013) en in het algemeen geldt dat kwaliteitsbeeld B of ‘Basis’ wordt gehanteerd. Uitzondering hierop vormen alle begraafplaatsen en het centrum van Ommen. Voor deze locaties geldt het kwaliteitsbeeld A of ‘Hoog’.