OMMEN – Een groepje Ommenaren gaat zich inzetten voor het behoud van Landgoed Het Laar. Ze hebben zich verenigd in de “Vrienden van het Landgoed Het Laar”. De initiatiefnemers willen voor de toekomst van het Landgoed meer zicht en inspraak op de gemeentelijke plannen. Aanleiding om een belangengroep op te richten is de bomenkap van eind vorige week op het Landgoed om de uitbreiding van het vakantiecentrum Laarhuus mogelijk te maken.

landgoed-het-Laar-bomenkap-ibr-1 landgoed-het-Laar-bomenkap-ibr-2 landgoed-het-Laar-bomenkap-ibr-3

De Vrienden van het Landgoed Het Laar gaan voor het behoud van de openheid en de landschappelijke- natuur- en cultuurhistorische waarden van Landgoed Het Laar. Volgens de initiatiefnemers zijn er de laatste tijd veel ingrepen geweest die grote impact hebben op het historisch karakter van het Landgoed, zoals de aanleg van een dijk dwars door het landgoed en het vervangen van de gedenknaald en het historisch houten bruggetje. De belangengroep heeft evenals omwonenden met grote verbazing kennis genomen van de bomenkap vorige week aan de rand van het Landgoed, dichtbij de ijskelder. Volgens de Vrienden is dit opnieuw een aantasting van het gebied en bovenal wrang omdat de motorzaag in de bomen werd gezet op de dag nadat een themabijeenkomst in Huize Het Laar was gehouden door de vereniging voor natuur en milieu De Vechtstreek samen met de gemeente Ommen over het behoud, herstel en ontwikkeling van Landgoed Het Laar. “De kap van deze bomen is daar niet ter sprake geweest. Er wordt alles uit de kast getrokken om het als rijksmonument aangewezen landgoed Het Laar te behouden, te herstellen of te ontwikkelen, maar haaks daarop staat de enorme houtkap in het Laar van een mooi stuk bos. Het gaat ook om de cultuurhistorische waarde van Het Landgoed. Vijf bomen kappen in het Laar is geen ramp, maar circa 5000 m2  bos kappen is een enorme kaalslag. Een tragedie. Daardoor is een groot open veld ontstaan”, aldus Harry Woertink, namens de Vrienden van het Landgoed Het Laar. “Het was goed mogelijk geweest om de uitbreiding van het Laarhuus parallel te laten lopen aan de parkeerplaats van het NS-station. Dit zou kunnen zonder al te veel bomen te kappen. Het zijn allemaal keuzes maar er wordt niet over nagedacht en vooral niet overlegd met de omwonenden. Het leed is al geschied. Het gekapte bos is ook de broedplaats van bosuilen en nog veel meer waardevolle vogels. Ook voor de vleermuizen uit de ijskelder is verstoring door de kaalslag rampzalig”. Het voorlopig bestuur van de Vrienden wordt gevormd door Willem Bemboom, Tjeerd de Leeuw en Harry Woertink. Zij willen graag in contact komen met Ommenaren die achter het initiatief van de Vrienden staan. Voor informatie: email ­vriendenvanhetlaar@kpnmail.nl

Tekst en foto’s: Harry Woertink

 

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.