Het college van B&W wil een nieuwe sporthal bouwen bij de Carrousel. Hiermee zorgt de gemeente dat er de komende jaren voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs. Dit is een wettelijke taak van de gemeente. De locatie bij de Carrousel biedt de nodige voordelen. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen. Wethouder Ko Scheele: “Met dit voorstel lossen we het tekort aan sportzalen op en het biedt de Carrousel een mooie kans voor extra activiteiten.”

De gemeente Ommen beschikt op dit moment over 6 eigen binnensportaccommodaties. Daarnaast wordt voor bewegingsonderwijs gebruik gemaakt van 4 andere binnensportaccommodaties. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen dat er voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs. Vanuit deze wettelijke verplichting is onderzocht of er nu en in de toekomst voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs.

Hierbij is rekening gehouden met  toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs.

Uit het onderzoek is gebleken dat er de komende jaren een tekort ontstaat aan 3 zaaldelen. Dit komt overeen met 1 sporthal. Vooral in het centrum van Ommen is extra ruimte voor bewegingsonderwijs nodig. Dit komt met name door de groei van het Vechtdal College.

Om te zorgen dat er de komende jaren voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs, acht het college van B&W het noodzakelijk een sporthal te bouwen die ruimte biedt aan de 3 benodigde zaaldelen.

sporthal-carrousel-ibr-nosporthal-carrousel-2

Het college heeft de voorkeur om deze sporthal naast de Carrousel te bouwen. Hier is ruimte beschikbaar tussen het bestaande pand en de Dantevijver. Het voordeel van deze locatie is dat bestaande functies zoals  horeca, een berging en tribune gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Ook kunnen exploitatievoordelen gehaald worden. De sporthal kan in de avonduren door sportverenigingen gebruikt worden.

Wethouder Ko Scheele is blij met het college voorstel. “Al een paar jaar is er een tekort aan sportzalen. Met de grote groei van het Vechtdal College moet er echt iets gebeuren. Dit voorstel lost dit tekort op. Tegelijkertijd biedt het de Carrousel een mooie kans voor extra activiteiten.”

De bouw van een sobere maar doelmatige sporthal met 3 zaaldelen brengt naar verwachting een investering van € 2.995.000 met zich mee. Het college stelt de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen. De gemeenteraad neemt op 30 juni een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kunnen de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Daarna kan de bouw worden aanbesteed. De nieuwe sporthal kan dan met ingang van het schooljaar 2017-2018 in gebruik worden genomen.

Foto’s: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Een reactie op "Voorstel van college van B&W Ommen: nieuwe sporthal bij de Carrousel"

 1. Rob Waaijenberg  9 juni 2016

  Komt de gemeente ook met een voorstel voor een alternatieve lokatie voor de Spelweek?
  Spelweek Ommen maakt al jarenlang gebruik van dit terrein.
  Voordelen van deze lokatie voor de spelweek zijn
  – de ligging direct naast Jongerencentrum Punt, waar de medewerkers gebruik maken van de keuken, de opslag en waar medewerkers én kinderen gebruik kunnen maken van het sanitair.
  – ook het gebruik van de sporthal in de Carrousel is erg gemakkelijk als het weer toevallig eens slecht is.
  – bovendien is de lokatie ideaal gelegen ten opzichte van Dante Noord, Dante Zuid, de Laarakkers; en niet te ver van De Strangen en van Alteveer.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.