Vanaf 2019 dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Overijssel naar het vergrote vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte. Zwolle, het Vechtdal, Salland, de Lemelerberg, de Holterberg en de Weerribben worden in het hart getroffen.

Inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders in Overijssel maken zich grote zorgen. Daarom is heeft de Actiegroep Hoog Overijssel het initatief genomen om een petitie te starten.

laagvliegen-petitie-ibr-no-vs

Bent u het met onderstaande constateringen van de actiegroep en wat de actiegroep wil bereiken eens? Teken dan de petitie.

De actiegroep constateert dat:

  • dat laag vliegen boven Overijssel leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur
  • dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur
  • dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute
  • dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie provincie Overijssel verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

Met de petitie wil de actiegroep bereiken:

  • dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Overijsselse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet
  • dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiente indeling van het luchtruim boven Overijssel te herzien
  • dat het Rijk erkent dat vliegen boven Overijssel hoger kan. Hoger móet!

Klik hier en teken de petitie.

 

Opmaak bericht: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Volg Natuurlijk Ommen op Facebook
Volg Natuurlijk Ommen op Twitter

Meer info over Stadswandelingen in Ommen.
Meer info over Verblijven in Ommen.
Meer info over Activiteiten in Ommen.
Meer info over Bezienswaardigheden.
Meer info over Eten en drinken in Ommen.
Meer info over Winkelen in Ommen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.