Gemeente Ommen verspreidt informatiegids ‘Ommen WIJZ’

Gemeente Ommen verspreidt informatiegids ‘Ommen WIJZ’

Woensdag 24 februari ligt de Ommen WIJZ in de brievenbus bij de inwoners van gemeente Ommen. Ommen WIJZ is een informatiegids die ingaat op actualiteiten rondom de onderwerpen Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg. Naast interessante verhalen, bevat de informatiegids ook veel praktische informatie. In de informatiegids wordt aandacht besteed aan de diverse instanties en organisaties in de gemeente Ommen die ondersteuning bieden op het terrein van […]

Openbare vergadering Participatieraad Ommen

Openbare vergadering Participatieraad Ommen

Op woensdag 27 januari van 19.30 tot 21.30 uur vergadert de Participatieraad Ommen. De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert omtrent de thema’s zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd, sociale cohesie en leefbaarheid. Tijdens de vergadering van 27 januari wordt o.a. gesproken over de stand van zaken transities sociaal domein, problematiek eigen bijdrage, pilot wijkverpleging Zilveren Kruis en regionale samenwerking […]

Leden Coöperatie Vitaal Vechtdal bepalen eigen zorg

Leden Coöperatie Vitaal Vechtdal bepalen eigen zorg

In de onlangs opgerichte Coöperatie Vitaal Vechtdal staan de 15.000 polishouders van de Vitaal Vechtdal Polis aan het roer van hun eigen zorg en welzijn. In deze voor Nederland unieke samenwerkingsvorm werken de gemeenten Ommen en Hardenberg, huisartsen, de Saxenburgh Groep, Zilveren Kruis Achmea en Vrieling Adviesgroep aan de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van zorg […]

Onvergetelijke ontmoetingen!

Onvergetelijke ontmoetingen!

Ben jij de zorgvrijwilliger die af en toe tijd wil vrij maken voor iemand met dementie? De partner heeft dan even een paar uurtjes voor zichzelf. De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, zoekt regelmatig bewogen zorgvrijwilligers die tijd willen doorbrengen met een dementerende. Dit kan in de vorm van een wandelingetje, een […]

Patiënten waarderen Saxenburgh Groep via ZorgkaartNederland

Patiënten waarderen Saxenburgh Groep via ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg van de landelijke patiënten- en cliëntenorganisatie NPCF. De organisatie biedt een overzicht aan van inmiddels 230.000 waarderingen voor zorgorganisaties en zorgverleners. De Saxenburgh Groep hecht veel waarde aan de waarderingen en verbeterpunten van patiënten en cliënten voor de verschillende locaties en ziet dit hier graag terug. […]

Projecten Saxenburgh Groep geselecteerd voor verder verbeteren ouderenzorg

Projecten Saxenburgh Groep geselecteerd voor verder verbeteren ouderenzorg

De Saxenburgh Groep is met de projecten van zorgcentrum Nijenhaghen in Ommen en Marsch-Kruserbrink in Hardenberg positief beoordeeld voor het programma Ruimte voor verpleeghuizen van staatssecretaris Martin van Rijn, ministerie VWS. Daarmee is de Saxenburgh Groep één van de 151 organisaties voor verpleeghuiszorg die mee mag doen aan het verder verbeteren van zorg voor ouderen. […]

Professionals onderwijs en zorg Dalfsen en Ommen versterken samenwerking

Professionals onderwijs en zorg Dalfsen en Ommen versterken samenwerking

Op woensdag 8 april kwamen ruim 70 onderwijs- en zorgprofessionals uit Ommen en Dalfsen samen in het Roode Hert om de samenwerking tussen beide werkvelden te versterken. Schooldirecteuren, intern begeleiders van basisscholen en zorgprofessionals (zoals maatschappelijk werkers, leerplichtconsulenten en jeugdverpleegkundigen) gingen aan de hand  van een gespeelde situatie samen om de tafel om te bespreken […]

Minister Schippers vol lof over samenwerking huisartsen en specialisten in Vechtdal

Minister Schippers vol lof over samenwerking huisartsen en specialisten in Vechtdal

“Je boerenverstand gebruiken en creatief zijn.” Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstreepte met deze woorden dat ze gecharmeerd is van de manier van werken in het Vechtdal om gewoon zorg te leveren zonder ingewikkeld te doen. Tijdens haar bezoek op 8 april aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh […]