Samen sterker met de kracht van de natuur

Samen sterker met de kracht van de natuur

Stuifzand en heide, zoals in het Vecht- en Beneden Reggegebied, zijn zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen zoals jeneverbes- en sleedoornstruweel, korstmossen, kleine bevernel, vechtanjer, nachtzwaluw, boomleeuwerik, raaf en grauwe klauwier. Precies een jaar geleden ging de schop in de grond in het stuifzandgebied de Sahara in […]

Officiële openingshandeling verricht in Ommerschans, geschiedenis is zichtbaar

Officiële openingshandeling verricht in Ommerschans, geschiedenis is zichtbaar

De geschiedenis van de Ommerschans is zichtbaar gemaakt. Op zaterdag 31 oktober kon iedereen dit aanschouwen tijdens de Ommerschans Beleefdag. In de ochtend werd er een bijeenkomst gehouden en werd de officiële openingshandeling verricht. Bezoekers werden hartelijk ontvangen op de boerderij Veldzichthoeve. De rijke geschiedenis van de voormalige vesting de Ommerschans is weer zichtbaar. De afgelopen […]

Ontrafel het Mysterie van de Ommerschans

Ontrafel het Mysterie van de Ommerschans

Er is de afgelopen periode veel werk verzet in de Ommerschans, het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Op 31 oktober ontrafelen we voor u het ‘Mysterie van de Ommerschans’. Feestelijk zullen we het gebied weer in gebruik nemen en organiseren daarvoor wederom een publieksdag. De herinrichting van het gebied en de publieksdagen zijn mede mogelijk gemaakt met […]