Ook voor het jaar 2018 is er weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van evenementen in de gemeente Ommen. Voor 2018 is, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, in totaal een budget beschikbaar van maximaal € 34.847,00.

In beginsel kan voor een evenement maximaal 3 maal achtereenvolgend een incidentele subsidie worden aangevraagd. Als een aanvrager aannemelijk kan maken dat zij, na drie maal achtereenvolgend een evenementensubsidie te hebben ontvangen, zonder subsidie over onvoldoende gelden (uit eigen middelen en uit middelen van derden) kan beschikken om de kosten van het evenement te kunnen dekken, kan een aanvraag voor een structurele subsidie worden ingediend.

Voor 2018 kan een aanvraag voor een incidentele of structurele subsidie tot uiterlijk 1 januari 2018 worden ingediend. De binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de

Beleidsregels Subsidieverlening Ommen 2013.

Aanvragen die niet vóór 1 januari 2018 zijn ontvangen, kunnen op volgorde van binnenkomst en na toetsing aan de criteria alsnog voor subsidie in aanmerking komen als het beschikbare subsidiebudget nog niet volledig is besteed.

U kunt een aanvraagformulier:

– ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in Ommen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

– downloaden via de website van de gemeente Ommen (www.ommen.nl)

– aanvragen bij mevrouw L. Boer, afdeling Maatschappelijk Domein.

Dit kan telefonisch (0523-289647) of via de mail (Lummy.Boer-Tigelaar@ommen-hardenberg.nl). Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.