Dinsdagavond 17 november vond er bij Flater een ondernemersbijeenkomst plaats voor centrumondernemers om met elkaar verder te praten over centrumontwikkeling. Dit was de derde bijeenkomst en Natuurlijk Ommen was aanwezig. Hoe kunnen we als centrumondernemers samen werken aan een toekomstbestendig centrum en wat moet er gebeuren? Dat was de grote vraag. Een lastige vraag, echter door onderzoeken, feiten en cijfers, werd er een verhelderend beeld geschetst dat bijdroeg aan een stuk bewustwording.

SAM_0684-ibr-no

De avond begon met een presentatie die werd gehouden door een onafhankelijk bureau dat een sterkte/zwakte analyse heeft uitgevoerd. Er zijn o.a. enquêtes gehouden onder ondernemers en bezoekers. Daarnaast zijn er passantentellingen gedaan, zowel in het hoogseizoen en naseizoen. Dirk Jan Droogh van bureau DTNP, een onafhankelijk bureau dat onderzoek heeft verricht en naar aanleiding van het onderzoek een advies gaat afgeven aan de gemeente, verzorgde de presentatie waarin verschillende aspecten werden behandeld.

Het centrum van Ommen heeft volgens onderzoek onder andere duidelijk behoefte aan een betere bereikbaarheid, meer parkeerplaatsen en een betere inrichting van de openbare ruimte. De bezoekers zouden het liefst een breder aanbod aan verschillende winkels aantreffen in het centrum. Aangezien er nog winkelruimte te huur/koop is in Ommen biedt dit voor nieuwe ondernemers kansen.

Tijdens en na de presentatie werd er met elkaar gesproken over de sterke en de zwakken punten. Er werd met elkaar gesproken over openingstijden. Het feit dat winkels niet allemaal op dezelfde tijd openen en sluiten zou een knelpunt zijn voor bezoekers die geld willen uitgeven in Ommen.

De Varsenerstraat en de Varsenerpoort werden eveneens als punt genoemd. Er is volgens ondernemers behoefte aan het opknappen van gevels en betere parkeervoorziening en inrichting van de openbare ruimte. Ondernemers van het Vrijthof geven ook aan dat het lastig is om op het Vrijthof een vrije parkeerplek te vinden.

‘Neuzen dezelfde kant op’ van groot belang

Hoe krijg je ‘neuzen dezelfde kant op?’ Want dit blijkt voor het bereiken van resultaat van groot belang. Duidelijk werd, tijdens de discussie, dat er rekening moet worden gehouden met elkaars belangen en motivatie maar dat ondernemers ook zeker vanuit de behoefte van bezoekers/klanten moeten blijven denken. Verder in gesprek gaan met elkaar, onderhandelen en elkaar tegemoetkomen zal leiden tot resultaat. Als je tijdens het onderhandelen elkaar tegemoet kunt komen in het belang van het centrum van Ommen, rekening houdend met de behoeftes van de bezoekers en de uitkomsten van het onderzoek, dan ligt er een mooie toekomst voor de binnenstad van Ommen.

Burgemeester Mark Boumans sprak na afloop van de presentatie een laatste woord waarin hij positief kritisch de ondernemers toesprak. Daarbij zei hij stellig: ‘Als de centrumondernemers gezamenlijk met een plan komen, dan kan de gemeente wellicht iets betekenen. Dan kunnen we samen iets doen. Gebeurt dit niet, dan kunnen we niets. Laten we er samen iets moois van maken. Ik ben bereid om met u in gesprek te gaan.’ Er volgde een applaus door de aanwezigen. Er werd nog nagepraat onder het genot van een drankje.

Inwoners dragen ook bij

Inwoners worden ook betrokken bij de ontwikkeling van het centrum. Ideeën voor verbetering van het centrum in Ommen zijn welkom en kunnen worden gedeponeerd in de ideeënbus op de Markt. Ook kan men ideeën insturen op de gemeentelijke website. Indien inwoners in gesprek willen gaan over knelpunten of verbeteringen m.b.t. de binnenstad dan kan men terecht bij Hessel Posthuma. Hij werkt als programmamanager centrumontwikkeling Ommen. Elke maandag werkt hij vanuit de Rabobank.

SAM_0693-ibr-noSAM_0694-ibr-noSAM_0695-ibr-noTekst en foto’s: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Volg Natuurlijk Ommen op Facebook
Volg Natuurlijk Ommen op Twitter

Meer info over Verblijven in Ommen.
Meer info over Activiteiten in Ommen.
Meer info over Bezienswaardigheden.
Meer info over Eten en drinken in Ommen.
Meer info over Winkelen in Ommen.

Een reactie op "Stap gezet richting toekomstbestendig centrum Ommen"

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.