kunstgras

Uit uitgebreid onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  blijkt dat op kunstgras met rubberkorrels veilig gesport kan worden. Het college van de gemeente Ommen onderschrijft deze conclusies en ziet geen aanleiding het spelen op de kunstgrasvelden te verbieden. In gemeente Ommen liggen zeven kunstgrasvelden en de betrokken clubs zijn geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek.

Het rapport van het RIVM geeft aan dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Er zitten in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar in zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden is voor een speelverbod. Het extra kankerrisico is ’verwaarloosbaar’. Wethouder Ko Scheele reageert positief. “Natuurlijk zijn we blij met deze uitslag, want er was de afgelopen tijd toch twijfel gerezen over de veiligheid van onze velden. Dit extern onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en zowel door RIVM als de GGD IJsselland onderschreven. Uiteraard houden wij wel de komende tijd nog het aangekondigde Europese onderzoek in de gaten”. Ook Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), GGD GHOR, het ministerie van VWS en de KNVB nemen het advies van RIVM over.

Uitgebreid onderzoek
Na het TV programma Zembla in oktober ontstond maatschappelijke bezorgdheid over gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Naar aanleiding daarvan heeft het RIVM uitgebreid onderzoek verricht. Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Op basis van een literatuuronderzoek heeft het RIVM alle relevante wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Deze bevindingen zijn gecombineerd met het veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden zijn 600 monsters onderzocht. Tevens is in een lab gekeken in welke mate er stoffen vrij kunnen komen bij huidcontact of bij het inslikken van het granulaat. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten.

Stoffen in granulaat

Om het risico voor de gezondheid te kunnen beoordelen heeft het RIVM bepaald welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

 

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.