Op woensdag 8 april kwamen ruim 70 onderwijs- en zorgprofessionals uit Ommen en Dalfsen samen in het Roode Hert om de samenwerking tussen beide werkvelden te versterken. Schooldirecteuren, intern begeleiders van basisscholen en zorgprofessionals (zoals maatschappelijk werkers, leerplichtconsulenten en jeugdverpleegkundigen) gingen aan de hand  van een gespeelde situatie samen om de tafel om te bespreken hoe zij zorgsignalen of problemen (thuis en op school) samen met ouders en met elkaar nog beter kunnen oppakken.

Uit landelijk onderzoek en uit lokale ervaring blijkt dat zorg en onderwijs vaak nog teveel gescheiden werkvelden zijn geweest, waarbij iedere sector de ander wel benoemt en erkent, maar te weinig samenwerkt. Ook ervaren ouders soms dat de regie ontbreekt en dat zij het overzicht daardoor kwijtraken. Daarom is er in Dalfsen en Ommen een werkwijze ‘O3’ gepresenteerd, dat een handvat biedt voor samenwerking tussen Ouders, Onderwijs en Ondersteuning bij problemen of zorgen thuis en op school.

samenwerking-ibr-no
Foto: Op de foto staan leerlingen van groep 8 van basisschool de Sjaloom uit de gemeente Dalfsen. Zij vertellen de aanwezigen waar zij aan denken bij samenwerking onderwijs en zorg.

Wethouders Von Martels (Dalfsen) en Scheele (Ommen) benadrukten in hun openings- en slotwoord de noodzaak van een gezamenlijke inzet in het belang van het kind. Zeker in een tijd van grote veranderingen in het onderwijs en het sociaal domein, zijn korte lijnen tussen alle betrokkenen rondom een kind van essentieel belang.

Wethouder Scheele: “Beste professionals in onderwijs en zorg: Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Zoek elkaar op, weet wie wat doet en wat kan. Laat dat bepalend zijn voor wie regie pakt op het probleem. Voel je eigenaar, vanuit jouw vak. Vertrouw op elkaar , maar spreek elkaar ook aan. En: doe het met ouders, en ook waar mogelijk met het kind. Je kunt toch niet handelen zonder het kind te zien, letterlijk en figuurlijk? Daarmee hebben we naast de O3 aanpak ook de K3 aanpak. Vanuit een ruim kader werken we met korte lijnen, kindgericht. Want daar doen we het voor!”

De ontwikkeling van de werkwijze en de bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel in het kader van de transitie Jeugdzorg.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.