Het komt in de beste families voor, na maanden, soms jaren van teleurstellingen, frustraties en verdriet komt er een einde aan een huwelijk. Een periode van ontvlechten volgt, maar hoe is dit voor de kinderen?

In Ommen in de provincie Overijssel kunnen kinderen en hun ouders terecht bij Geke de Lange. Geke is geregistreerd Kinder- en Jeugdtherapeut en heeft haar praktijk aan huis. Door de ervaringen die Geke zelf in haar jonge leven opdeed, kreeg ze een natuurlijke antenne voor kinderen in de knel. Tijdens haar opleidingen en het opdoen van werkervaring bij MEE en het onderwijs viel haar oog altijd op dat kind waarbij het niet lekker liep. Vanuit haar hart had ze een lijntje met deze kinderen en ze wilde daar iets voor gaan doen. Als kind uit een groot gezin wist Geke als geen ander hoe het was om het gevoel te hebben niet zo gezien te zijn. Ieder kind heeft behoefte aan het gevoel van bestaansrecht. Tijdens haar studies leerde ze vrij te worden van haar eigen onverwerkte processen zodat ze gepaste afstand kon bewaren.

Geke-de-Lange-ibr-no

Eigen praktijk in Ommen
Na het volgen van de Pabo en het behalen van de akte Speciaal Onderwijs en het volgen van vele studies zoals o.a. KIES-coach (Kind in Echtscheiding Situatie), Systemisch Werk, Hoogsensitiviteit en Spiritueel en Kunstzinnig tekenen begon Geke haar eigen praktijk in Ommen. In haar eigen praktijkruimte ontvangt ze kinderen en hun ouders en of verzorgers met hun eigen specifieke problemen. Vanuit diverse invalshoeken kijkt Geke naar het kind. Zijn er misschien onverwerkte gebeurtenissen of zijn er dynamieken in het gezin die problemen veroorzaken. Door middel van de integratieve kind- en jeugdtherapie biedt Geke mogelijkheden voor kinderen van 4 jaar tot eind pubertijd. Meer informatie: www.gekedelange.nl

Scheidingsproblematiek
Als één op de drie relaties stukloopt dan zijn er veelal kinderen bij betrokken. Kinderen die niet gekozen hebben voor deze situatie. “Kinderen krijgen te maken met onzekerheden, verdriet en soms met gezondheidsklachten”, zegt Geke.

Loyaliteit
Er kunnen loyaliteitsconflicten ontstaan. Kinderen zien, horen en voelen, kortom ze nemen waar wat er gaande is. Ze willen voor hun ouders zorgen en willen helpen het verdriet op te lossen. Kinderen kunnen zich verantwoordelijk voelen voor de problemen en de gevoelens die er binnen het gezin spelen. Wanneer een moeder alleen voor de zorg komt te staan omdat de vader is vertrokken dan kan bijvoorbeeld de oudste zoon de mannenrol op zich gaan nemen.

Schuldvraag
Kinderen kunnen zich afvragen of het haar of zijn schuld is dat de ouders gescheiden zijn. Of het kind kan de ouder die weg is gegaan de schuld geven waardoor er een ongezonde relatie kan ontstaan met de betreffende ouder. Vanuit liefde voor hun ouders kunnen kinderen doorschieten in het observeren en meevoelen met de verlaten ouder. Als ouder is het goed hier alert op te zijn en het kind weer kind laten zijn.
Er kwam eens een meisje in de praktijk van Geke die ervan overtuigd was dat zij de schuld van de scheiding van haar ouders was. Ze had iets gedaan waardoor de moeder boos was geweest en ze een beetje ruzie hadden gekregen. Op dat moment kwam vader binnen en vlak daarna hoorde het meisje dat haar ouders gingen scheiden. Ze wist zeker dat het door haar kwam. Het kind ontlasten van die schuldvraag is dan van groot belang. Het besluit om te gaan scheiden is de stap van de ouders en hoort niet bij de kinderen.

Bestaansrecht
Voor die kinderen is het goed te beseffen dat, wanneer er een omgangsregeling is en het kind de verzorgende ouder een dagje of soms twee zal verlaten om bij de andere ouder te zijn, de verzorgende ouder zich prima kan redden. Geke adviseert om dan tegen de kinderen te zeggen dat bijvoorbeeld de moeder een dagje voor zichzelf heeft en lekker op een terrasje met een vriendin gaat thee drinken of een goed boek gaat lezen. Laten zien en voelen dat moeder of vader niet zielig is of alleen, maar dat het goed gaat en het kind met een gerust hart naar de andere ouder kan gaan en plezier mag hebben.

KIES-groepen
In de KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) worden deze thema’s uitgebreid besproken. Deze KIES-groepen vinden plaats op de scholen. “Je kunt de KIES-groep uitleggen als een lotgenotencontact, je maakt allemaal hetzelfde mee”, zegt Geke. KIES is een programma dat begint met een voorlichtingsavond voor ouders en zij moeten dan toestemming geven dat hun kind met de KIES-groep mee mag doen. Thema’s als hulp vragen, knoop in je maag, schuldvraag enzovoorts komen allemaal voorbij. Het verhaal van het kind staat centraal. “Zo was er eens een kind dat met het trouwalbum van de ouders aankwam. Met elkaar hebben we toen het trouwalbum bekeken en dan komen ook de verhalen van de andere kinderen”, aldus Geke. Kinderen kunnen alles met elkaar bespreken en mogen over hun eigen ervaring vertellen aan wie ze maar willen, de ervaring van de ander blijft binnen de groep. Tijdens de evaluatieavond met de ouders wordt er niet ingegaan op de individuele ervaring van het kind, die is van het kind. Meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl

Kindertekening
Tijdens de behandeling komen ook vaak spel en creatieve werkvormen aan bod. Een kind speelt en tekent immers graag. Door het maken van één of meer tekeningen leren kinderen beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren. “Samen aan tafel gaan zitten en tekenen dat werkt. Op dat moment heb ik een bijzonder document in handen waar ik samen met het kind veel mee kan”, geeft Geke aan. “Ik stap als het ware met het kind in de tekening en stel er een aantal vragen over. Het kind voelt zich gehoord en gezien in de tekening”. In de tekening is te zien hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied. Wat is de sterke kant van het kind en vaak zit er een hulpvraag van het kind in de tekening. Kijk ook op: www.tekenenismeer.nl
Vanuit vele windstreken komen kinderen met hun ouders en of verzorgers naar de praktijk van Geke de Lange. Eerst een beetje onzeker nog. Als voorbereiding op de therapie heeft Geke een filmpje voor jonge kinderen en pubers op haar website staan. Meestal lukt het de kinderen om na een intensieve periode de deur van de praktijk achter zich dicht te kunnen trekken en de toekomst op een positieve manier voort te kunnen zetten.

Wat een prachtig werk doet Geke de Lange!

Tekst en foto: Gina van Elburg

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.