Presentatie ontwerp tijdens inloopbijeenkomst op 16 november 

Het gebied rond het 11 April Plein en de Varsenerstraat in Ommen krijgt vanaf begin 2018 een nieuwe inrichting. Het definitief ontwerp voor de herinrichting wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op 16 november.

Het centrum van Ommen is in ontwikkeling. Op het 11 April Plein wordt gebouwd aan woonwinkelcomplex De Vrijheid. Aan de Varsenerstraat is de bouw gestart van een woonwinkelcomplex waar de Ommer HEMA zich vestigt. Beide projecten worden naar verwachting voor de zomervakantie van 2018 opgeleverd. De openbare ruimte rond deze bouwprojecten krijgt een compleet nieuwe inrichting. Het gaat om het gebied ten noorden van de Markt, tussen de Voormars, de wethouder Paarhuisstraat, de Varsenerpoort en de Bermerstraat.

herinrichting-varsenerstraat-11-aprilplein

Nieuw ontwerp
Omdat het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van dit gebied niet meer past bij de huidige ontwikkelingen, is een nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is in overleg met ondernemers, inwoners en bezoekers van het centrum uitgewerkt. In het voorjaar van 2017 zijn twee varianten gepresenteerd. De voorkeursvariant ‘Hof’ is op basis van de reacties verder uitgewerkt. Het ontwerp is inmiddels besproken met direct betrokkenen en er is overleg gevoerd met belangengroepen. Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft het ontwerp voor de openbare ruimte in dit gebied vastgesteld.

Inrichtingsplan
De nieuwe inrichting past bij de inrichting van de Markt als huiskamer van Ommen en de omliggende steegjes, straten en pleinen. Gebakken straatstenen en klassieke verlichting geven een gezellige sfeer. Het straatbeeld wordt vlak en zonder hoogteverschillen zodat het prettig winkelen is. Weggebruikers zien aan de bestrating en verkeersborden of in een gebied auto’s mogen rijden of dat alleen fietsers en voetgangers zijn toegestaan.

ilona-lagas-centrum-9-11-2017
Foto: Wethouder Ilona Lagas laat op de afbeelding zien dat bezoekers volgens het plan voor de de verswinkels kunnen parkeren.

Verkeer en parkeren
Volgens het plan kunnen auto’s via de Varsenerstraat richting de Varsenerpoort rijden. Hier liggen pal voor de verswinkels 10 parkeerplaatsen. Automobilisten kunnen hun weg via de Gasthuisstraat vervolgen. Verkeer kan ook langs via de wethouder Paarhuisstraat en  noordkant van de nieuwe Hema richting de Gasthuisstraat of terug naar de wethouder Paarhuisstraat rijden. De weg naast Intertoys is niet meer beschikbaar voor auto’s.

Zowel aan de west- en noordkant van de Hema worden parkeerplaatsen aangelegd. Het parkeerterrein aan de west- en noordkant van de Hema met 27 parkeerplaatsen wordt omgeven door groen. In totaal komen in het gebied 37 parkeerplaatsen. Het parkeerterrein bij de Rooms Katholieke Kerk verandert van een terrein waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden met een parkeerschrijf (blauwe zone).

Bevoorradingsverkeer
Aan de noordzijde van het HEMA-complex wordt een laad- en losplaats aangelegd. Tussen HEMA en Intertoys is ruimte voor bevoorradingsverkeer van winkels in de omgeving om te laden en te lossen.

Om de bevoorrading van winkels in goede banen te leiden, kijkt de gemeente in 2018 naar de mogelijkheden voor bevoorradingsroutes en venstertijden in het gehele centrum. Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Verkeersvisie.

Inloopbijeenkomst op 16 november
Het ontwerp voor het gebied wordt gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 16 november 2017. Belangstellenden zijn welkom om het plan te bekijken tussen 17.30 en 19.00 uur in zalencentrum De Kern (Bouwstraat 23, Ommen) Er is geen centrale presentatie. Medewerkers van de gemeente Ommen geven aan de hand van kaartmateriaal een toelichting en beantwoorden vragen.

Planning
Naar verwachting start de herinrichting van het gebied in januari 2018. Er wordt allereerst gewerkt op het 11 April Plein vanaf de aansluiting met de Markt tot aan de Varsenerstraat en de straat die richting de Bermerstraat loopt.

Daarna wordt gewerkt aan de Varsenerstraat tussen de Varsenerpoort en Intertoys.
Als laatste krijgt de Varsenerstraat voor de nieuwe Hema en Kruidvat een nieuwe inrichting.
Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden gereed zijn voor de start van de Ommer Bissingh van 2018 en voordat de nieuwe winkels in gebruik worden genomen.

Woon-werkunit en stadwoningen
Aan de westkant van de nieuwe HEMA aan de wethouder Paarhuisstraat is ruimte voor een woon-werkunit. Aan de noordkant (Varsenerstraat) is plek voor een aantal stadswoningen. De plannen hiervoor moeten nog verder worden uitgewerkt. Wel is hiermee in het herinrichtingsplan rekening gehouden.

Het gebied rond de woon-werkunit en de stadswoningen krijgt in een later stadium een nieuwe inrichting. Dit gebeurt pas nadat deze projecten zijn opgeleverd.

Dit betekent dat de huidige situatie aan de noordkant van de Hema en tegenover de achteringang van Jumbo blijft bestaan. Parkeren op de locaties van de woon-werkunit en stadswoningen is mogelijk zolang hier nog niet gebouwd wordt.

Vecht voor het Centrum

De herinrichting van de openbare ruimte is onderdeel van het project Vecht voor het Centrum. Het centrum van Ommen ondergaat een flinke metamorfose, waarmee winkelen en wonen een stevige impuls krijgen. Tegelijkertijd richt Ommen de blik weer naar de Vecht.

Bekijk meer foto’s van het herinrichtingsplan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.