ko-scheele-ibr-noHet weekend staat zoals gebruikelijk in het teken van voorbereidingen van vergaderingen in de komende week. Kortom: veel papier en mails. Dan kom je ook bijzondere e-mails tegen, over de zorgen voor de huisvesting van Pim en Roy. Nu de Baalderborg het pand aan de Ommeresstraat gaat verkopen wordt gezocht naar een goede plaats voor hen. Verhuizing is altijd al een ingrijpende zaak, maar dat geldt zeker voor mensen met een handicap. Zorg voor jongeren is er ook in de campagneopzet voor nieuwe pleeggezinnen. Hartverwarmend hoe gewone gezinnen bijzondere kinderen opnemen als pleegouders. Ik hoop dat de campagne vanaf 1 november veel nieuwe belangstellenden zal opleveren.

Maandag staat sociaal domein centraal. Met collega René de Vent van de gemeente Hardenberg spreek ik met vrijwilligers van Bureau Sociale Raadslieden. Je staat niet te kijken van het feit dat belastingopgaven ingewikkeld kunnen zijn voor mensen die er niet voor geleerd hebben. Je staat wel te kijken bij de onderliggende problemen. Goed dat het bureau goede contacten heeft met ons Samen Doen-team. Ook het gesprek met de directeur van Larcom geeft meer inzicht in de behoefte van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gelukkig zijn er een aantal initiatieven om daar op in te spelen. Dinsdagmiddag praten we met de ondernemersvereniging en Arbopositief over het stimuleren van bijstandsgerechtigden naar werk. En vrijdag zetten we de punten op de i op het contract met Tenax, die een uitbreiding voorziet op de Rotbrink, met zo’n zeventig arbeidsplaatsen.

In de collegevergadering van dinsdag nemen we veel besluiten. Voor mij springt het besluit over het beeldkwaliteitplan De Rotbrink eruit. In de praktijk bleek het oude plan slecht leesbaar en een drempel voor ondernemers om zich te vestigen. Met de ondernemers hebben we het plan duchtig vereenvoudigd. Binnenkort bespreken we het in de gemeenteraad en dan kunnen we de volgende fase van uitgifte in. Woensdag sprak ik de heer Kaplan van de Saxenburgh Groep. De Saxenburgh groep heeft een roerige tijd achter de rug. Inmiddels zijn de plannen voor nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg goedgekeurd en wordt ook weer geïnvesteerd in de ouderenzorg. Saxenburgh is belangrijk voor Ommen, denk maar aan Nijenhaghen, Oldenhaghen en het Vlierhuis. Voor Ommen is het ook belangrijk dat functies van het ziekenhuis ook in Ommen worden uitgevoerd. Denk aan spreekuren van specialisten. Met de huisartsen wordt dat verder uitgewerkt. Vrijdag kan ik daar met Paul Habets verder over spreken.

Donderdag was ik op uitnodiging bij Film in de regio. Heel bijzonder om te zien dat het weer goed gaat met film in Nederland, ook in kleinere gemeenten. Onze jongeren gaven onlangs nog aan behoefte te hebben aan filmvoorstellingen. Eerder hoorde ik al de behoefte aan een Filmhuis. Misschien een kans voor Ommen, ik ga hier zeker iets mee doen. Wie wil meedenken? Stuur mij een e-mail! Donderdagavond draagt de gemeenteraad een nieuwe burgemeester voor: Hans Vroomen. Na een periode van veel wisselende burgemeesters krijgt Ommen weer een ‘vaste’ burgemeester. Hans, ook langs deze weg, van harte welkom!

Ko Scheele ko.scheele@ommen.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.