Niets is zo bijzonder als een weekagenda van een demissionaire wethouder. Net zoals landelijk bij de vorminilona-lagas-ibr-nog van een nieuwe regering, pas je eigenlijk vooral op de winkel.

Geen nieuwe dingen oppakken, omdat je het nieuwe college alle ruimte wilt geven hun eigen koers te bepalen. Toch gaan de ambtelijke overleggen door en ook neemt het college in het wekelijkse overleg gewoon besluiten.

Inwoners en bedrijven hoeven niet bang te zijn dat bouwaanvragen en vergunningen doorgeschoven worden naar het nieuwe college. Dat zijn geen nieuwe beleidszaken. Je moet eerder denken aan het beleid voor het oude centrum, het nieuwe beleidsplan voor duurzaamheid en de uitvoeringsplannen van onze verkeersvisie. In de krant kon u al lezen dat het nieuwe college de burgers daar weer volop bij wil betrekken.

Het zal mij niet verbazen dat dan ook de oversteek van de parkeerplaats aan de oostkant van Ommen een beter wandelroute naar het centrum krijgt. Dit past even mooi in “de week van“, want ik heb daar afgelopen week meermaals mijn auto geparkeerd en daardoor ervaring opgedaan.

Afgelopen week was er ook een raadscommissie waarin het beeldkwaliteitsplan van de volgende fase Vlierlanden op de agenda stond. Wat zag het er goed uit en wat kunnen er weer mooie huizen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Goed voor Ommen als woongemeente.

De week was kort door de vrije dagen rond Hemelvaart, maar in Ommen was het druk. Volle terrassen en overal fi etsers. Voor bestuurders ook een paar dagen extra om te genieten van alles wat Ommen ons biedt.

Op zaterdag was de nationale molendag. Goed dat er weer zoveel mensen een kijkje hebben genomen en dat er ook zoveel kinderen waren. Het is belangrijk dat de nieuwe generatie zich ook bewust is van dit mooie erfgoed en er weer nieuwe molenaars zich melden.