De brug bij de stuw in Junne is vanaf dinsdagmiddag 7 februari 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente Ommen heeft dit besluit genomen om de veiligheid voor wegverkeer te waarborgen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel van de brug gebruik maken.

De constructie van de brug en stuw bij Junne is niet berekend op veelvuldig gebruik door zwaar (landbouw)verkeer. Daarom is het voor zwaar verkeer zonder ontheffing niet toegestaan om van deze brug gebruik te maken. Toch blijkt dat zwaar (landbouw)verkeer zonder ontheffing veelvuldig over de brug rijdt.

stuw-junne-gemeente-ibr-no

Onderzoek
Waterschap Vechtstromen (eigenaar/beheerder van de stuw), de gemeente Ommen (eigenaar/beheerder van de brug) en externe experts hebben onlangs de situatie van de brug en de stuw opnieuw bekeken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat het vele en vaak zware verkeer de constructie van de brug en stuw dusdanig overbelast heeft, dat deze in slechte staat is. De verkeersveiligheid kan nu niet worden gegarandeerd. De aard en de exacte omvang van de schade aan de constructie wordt nog verder onderzocht door het waterschap.

Afsluiting brug voor gemotoriseerd verkeer
Om de verkeersveiligheid voor wegverkeer te kunnen waarborgen, heeft de gemeente Ommen in overleg met waterschap Vechtstromen besloten de brug uit voorzorg met ingang van dinsdagmiddag 7 febuari 2017 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente wil zo elk risico uitsluiten. Tevens wordt met deze afsluiting de constructie van de brug en stuw ontzien van de belasting van (zwaar) gemotoriseerd verkeer. De afsluiting van de brug wordt met borden aangegeven en er wordt een omleidingsroute ingesteld. Verleende ontheffingen voor het passeren van de brug in Junne voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 3 ton en lager dan 15 ton worden tot nader order ingetrokken. De brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

stuw-junne-ibr-no
Foto: Luchtopname uit 1972 van de stuw in Vilsteren. (Bron: Historische Kring Ommen)

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.