Gemeente Ommen organiseert woensdagavond 21 december van 19.00 tot 21.00 uur een inspiratiebijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze bijeenkomst in De Carrousel is bedoeld voor alle organisaties en belangstellende inwoners.

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Als inwoners ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, kunnen zij hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die hun belangen behartigt. Zo kunnen mensen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner voor hulp bij een gesprek met de gemeente, bij een (voor)onderzoek voor Wmo ondersteuning, bij een aanvraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening en bijvoorbeeld bij afspraken met zorgaanbieders over voorzieningen.

clientondersteuning2-ibr-no

In gesprek over ondersteuning
Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 21 december onder begeleiding van Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, vertellen vertegenwoordigers van de welzijnsorganisaties De Kern, MEE en Landstede over de onafhankelijke cliëntondersteuning die zij bieden. Daarna is er volop tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de gewenste cliëntondersteuning. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen.

Aanmelden tot 19 december
Inwoners en organisaties die mee willen denken over de onafhankelijke cliëntondersteuning zijn van harte welkom tijdens deze inspiratiebijeenkomst op 21 december. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met 19 december via: jaike.prins@ommen-hardenberg.nl.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.