De provincie gaat begin december 2015 de vier beukenrijen langs de N341 nabij Landgoed Eerde (gemeente Ommen) uitdunnen. Het dunnen van de jonge bomenrij is nodig om de blijvende bomen uit te laten groeien tot volwaardige bomen.

Ongeveer 15 jaar geleden zijn de toenmalige beuken aan de N341 (tussen hectometerpaal 1.2 – 2.0) nabij landgoed Eerde gekapt. De gezondheid van de beuken was erg slecht en de verkeersveiligheid was in het geding.

Destijds zijn met veel verschillende partijen uit de omgeving afspraken gemaakt om een nieuwe bomenrij van beuken terug te planten en op termijn uit te dunnen.

Om binnen een kort tijdsbestek de aanblik van een laan terug te krijgen, is bij de herplant van beuken de onderlinge afstand tussen de bomen teruggebracht tot de helft van de normale afstand. Hierdoor is een dubbel aantal nieuwe beuken geplant dan gebruikelijk is. Inmiddels zijn de beuken goed aangeslagen en uitgegroeid en is een aaneengesloten laan ontstaan.

beuken-eerde-uitdunnen2-ibr-no

Hierbij zijn de beuken tegen elkaar aangegroeid. Daardoor is nu het moment gekomen om over te gaan tot uitdunnen, zodat de bomen meer groeiruimte krijgen en verder uit kunnen groeien tot een volwassen beuk. Het vrijkomende hout wordt gebruikt voor bio-energieopwekking.

beuken-eerde-uitdunnen-ibr-no

Werkzaamheden
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt ongeveer de helft (280) van de geplante beuken gerooid inclusief de wortels. De ontstane ruimtes worden opnieuw ingezaaid met gras en kruiden. De werkzaamheden starten begin december 2015 en zijn nog dit jaar afgerond.

Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt er gewerkt vanaf de rijbaan en op het fietspad. Hiervoor wordt aan de zijde van de werkzaamheden de rijbaan en het fietspad afgesloten voor het verkeer. Het gemotoriseerd verkeer wordt via verkeersregelaars over de andere rijbaan langs het werk geleid. De fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de andere zijde van de rijbaan.

Bron: gemeente Ommen
Foto’s: Marjolijn Rhee

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.