Recke-ibr-no

We hebben al decennia een goede band en zeker in het verleden zijn hierdoor veel langjarige vriendschappen ontstaan. Tussen verenigingen, maar zeker ook tussen personen. Na een periode waarin minder aandacht was voor dit soort partnerschappen, constateer ik een toenemende belangstelling voor samenwerking over de grens. Dat is te merken aan diverse zaken. Zo neemt de belangstelling voor de Euregio weer toe. Dat is onze samenwerking met gemeenten in Twente, de Achterhoek en Duitsland. Er is meer aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. Vanuit arbeidsmarktperspectief, maar ook om van elkaar te leren. Waar de afgelopen jaren het devies was hoe verder hoe beter, zien we nu een hernieuwde aandacht voor internationale samenwerking dichtbij. Beter een goede buur, dan een verre vriend?

reckebrug-in-ommen

Op de avond afgelopen week bleek dat een aantal verenigingen de banden goed heeft aangehouden, ondanks het feit dat de gemeente minder aandacht had voor de samenwerking, en ook graag nieuwe energie steekt in de partnerband. Ook anderen zagen kansen. Het gaat dan om uitwisseling van scholieren en verenigingsleden, maar we kunnen ook denken aan deelname aan sporttoernooien en culturele evenementen. Ommen richt zich in toenemende mate op de Duitse toerist. Vanuit dat perspectief biedt de samenwerking met Recke grote kansen. Niet alleen voor extra overnachtingen, maar juist om goede input (tips) te krijgen voor het vergroten van het aantal bezoeken uit Duitsland. Wat moeten we wel of juist niet doen? Leren van onze partner. Samenwerking niet alleen vanuit cultureel perspectief, maar ook economisch gevoed. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We willen dit graag verder oppakken. Als u ideeën of suggesties heeft, of een bijdrage wilt leveren, meldt u dan bij mij! We komen graag in gesprek. Natuurlijk was er meer te doen afgelopen week. De raad vergaderde kort. In de commissie was al veel besproken, waardoor de raadsvergadering in anderhalf uur afgerond kon worden. Het nieuwe vergadermodel met weer een afzonderlijke commissie- en raadsvergadering lijkt te werken. Er is nu voldoende tijd voor participatie, bespreking en reflectie. Ook afgelopen week mocht ik op bezoek bij een jubilaris. De heer Hekman uit Stegeren werd negentig jaar en ik werd op een prachtige plek door hem en zijn gezin ontvangen. Onder het genot van een heerlijk stuk taart werden veel herinneringen opgehaald. Mooi om te horen en zien dat je gezond oud kunt worden. Vitaal Vechtdal. Tenslotte wil ik u niet onthouden dat de gemeente vorige week ook een zogenaamde inspiratiebijeenkomst heeft georganiseerd voor ondernemers en anderen in het centrum van Ommen. Na een zeer interessant verhaal van Bernard Wientjes, inwoner van Ommen en oud-voorzitter van VNO-NCW, gingen de aanwezigen in kleine groepen uiteen om te bespreken wat het centrum nodig heeft. Onder de enthousiaste leiding van twee onderzoeksters, werden diverse ideeën geopperd. Veel zijn haalbaar als we het gewoon doen en gaan samenwerken. De onderzoeksters hadden de week voor de avond een bezoek gebracht aan Ommen en al veel goede zaken gezien. Een basis om uit te bouwen. We gaan ervoor.

Geschreven door burgemeester Mark Bouman
Foto: Marjolijn Rhee | Natuurlijk Ommen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet getoond.